Nou sistema de ventilació forçada de les aules informàtiques de l'A5

Esteu aquí

Ha entrat en funcionament un nou sistema de ventilació forçada per tal de millorar la qualitat de l'aire de les aules informàtiques de la FIB situades al soterrani 1 de l'edifici A5.

Aquest sistema consta de 4 unitats de ventilació forçada amb recuperació entàlpica de 4000m3 / h cadascuna i una xarxa de conductes que discorre pel fals sostre.

Cada aula està dotada de reixes d'impulsió d'aire tractat prèviament amb filtres (F7 i F9) per assegurar la qualitat d'aire impulsat a l'interior de les aules i reixes d'aspiració de l'aire viciat que s'expulsarà l'exterior de l'Edifici.
El sistema de control de les unitats de recuperació té sondes de qualitat d'aire CO2 i detecció de filtres bruts i permet el monitoratge remot dels equips.

El cost d'aquesta instal·lació ha estat de 76.552,67 € i està emmarcada a les actuacions específiques realitzades per la COVID-19.