Comissió de seguiment de l’escletxa de gènere a l’enginyeria informàtica

Esteu aquí

La junta del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya ha aprovat la creació de la comissió Dones-COEINF amb l’objectiu de fer el seguiment de l’escletxa de gènere a l’enginyeria informàtica.

La professió d’enginyeria informàtica és un cas d’especial singularitat pel que fa a la presència femenina dins el sector, sensiblement inferior a la d’altres titulacions STEM i objecte de preocupació a nivell internacional.

A data d’avui es desconeixen les causes per les quals els percentatges de dones informàtiques són notablement inferiors als d’altres professions típicament masculines, com l’enginyeria de camins, canals i ports o fins i tot l’enginyeria de telecomunicacions, per parlar d’una altra titulació germana i de l’àmbit de les TIC.

El col·legi sent la necessitat de crear un òrgan específicament dedicat a estudiar l’escletxa de gènere en enginyeria informàtica.

La comissió Dones-COEINF, neix com una comissió interna del col·legi amb la missió de crear un espai de treball específicament orientat a dissenyar accions col·legials que permetin millorar la proporció de gènere dins la professió.

Font: informàTICs, Enginyeria en Informàtica de Catalunya

Més informació o per contactar: Comissió de Gènere Dones-COEINF