Article: La universitat que ve

Esteu aquí

La revista digital The conversation ha publicat l’article "La universidad que viene: de la 'docencia remota de emergencia' a la 'presencialidad adaptada'".

La revista digital The conversation ha publicat l’article "La universidad que viene: de la 'docencia remota de emergencia' a la 'presencialidad adaptada'", arran de les reunions setmanals mantingudes pels socis de la Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática (AENUI) durant l’estat d’alarma. Fermín Sánchez, professor del DAC, i David López Álvarez, també professor del DAC, han col·laborat en la redacció d’aquesta notícia. L’article es pregunta com serà la docència universitària el curs vinent i intenta trobar la resposta reflexionant sobre quines seran les necessitats, problemes i realitats dels col·lectius que formen la comunitat universitària, tenint sempre present l’objectiu principal: continuar oferint una docència de qualitat.
 
Els docents compten com a referència amb el document publicat pel Ministerio de Universidades, el qual fa certes recomanacions d’adaptació a la “presencialitat adaptada”. De totes maneres, les universitats tenen via lliure per prendre decisions, això sí, assumint les directrius del Ministerio de Sanidad. L’esmentat document preveu que les universitats defineixin un pla de contingència per a canviar de forma massiva i immediata a un sistema de docència online. Per tal d’aconseguir-ho, l’experiència adquirida durant el període de confinament serà qui estableixi la pauta.
 
A l’article es contempla la necessitat d’estar preparats davant els canvis normatius que generaria un possible rebrot del virus, dissenyant el que han denominat una “docencia tolerante a fallos”. La flexibilitat i la iniciativa per part d’equips directius, professorat i estudiantat es fa imprescindible des del moment en què la semipresencialitat serà previsiblement l’opció més adient per dur a terme el curs 20/21.
Com a part d’aquesta adaptació, una millora en la formació del personal docent es fa indispensable. De fet, el document del Ministerio de Universidades es fa ressò de la importància de treballar l’aspecte metodològic i no només el tecnològic com s’ha fet fins ara.
 
També es posa l’accent en l’alineació d’activitats docents i avaluació i s’aposta per metodologies d’aprenentatge actiu, traient-li protagonisme al concepte de classe magistral. En conseqüència, el disseny de tasques d’aprenentatge i l’avaluació contínua haurien de ser l’eix en un entorn que promogui l’autoorganització, intentant alhora que l’estudiantat gaudeixi del recolzament necessari, independentment de la seva situació particular.
 
Finalment, els autors de l’article i membres de l’AENUI reflexionen sobre els riscos i oportunitats pel curs vinent en una declaració presentada recentment que advoca per la flexibilitat normativa, els recursos específics i formació pel professorat, la focalització en l’aprenentatge i la promoció de l’equitat social, en un escenari de responsabilitat i compromís per part de tots els membres de la comunitat universitària.