El Racó

Esteu aquí

Categoria: 
Sistemes d'Informació
Teletreball
Dirigit: 
Estudiant
PAS
PDI

El Racó és la Intranet de la FIB, a la qual s'hi accedeix amb l'usuari de les intranets UPC (credencials UPC).

Les funcionalitats disponibles des del Racó depenen del perfil de l'usuari (Estudiant, PAS, PDI...). Hi trobareu informació i eines per donar suport a la docència, eines de comunicació, informació acadèmica personalitzada, eines d'usuari i enllaços personalitzats.

Utilització

En cas de problemes amb l’accés (no podeu entrar o heu oblidat la vostra contrasenya) podeu connectar-vos al servei d'identitat digital i seguir les instruccions per a canviar-vos la contrasenya.
 

L'estudiantat, des del Racó, pot obtenir funcionalitats relatives a les assignatures que ha matriculat, com són:

 • Veure els avisos, notes i convocatòries d’examen
 • Participar en els fòrums oberts pels professors de l’assignatura
 • Lliurar pràctiques via web proposades pels professors de l'assignatura
 • Veure/omplir les enquestes ECTS de l'assignatura
 • Presentació /Votació/Veure el delegat de l'assignatura
 • Veure els professors de l'assignatura
 • Veure els horaris dels diferents grups de l'assignatura
 • Veure la pàgina de la guia docent
 • Introduir memòria, resum i paraules clau del TFG/TFM
 • Gestionar el flux del TFG/TFM, des de la inscripció fins a la presentació de la memòria

Altres funcionalitats a les que l'estudiantat pot tenir accés són:

 • L'agenda
 • Accés als fòrums públics
 • Buscar estudiants
 • Veure les notícies de les associacions d'estudiants
 • Llista de delegats de les assignatures en que m'he matriculat
 • Veure l'horari de les assignatures en que m'he matriculat
 • Reserves de portàtils de la FIB i ESAII
 • Veure l'hora de matrícula i de què em puc matricular (períodes de matrícula)
 • Personalització (dades personals, pàgina web personal, links interessants)
 • Subscripcions a serveis
 • Veure l'expedient acadèmic
 • Tràmits amb secretaria (canvis de grup, de matrícula, instància de reconeixement de crèdits...)
 • Canviar contrasenya
 • Inscripció al curs intensiu.

 

El PDI, des del Racó, pot obtenir funcionalitats relatives a les assignatures que imparteix, com són:

 • Llistats de classe en diferents formats
 • Gestionar els avisos, notes i convocatòries d’examen
 • Obrir fòrums per l’assignatura
 • Configurar el lliurament de les pràctiques via web
 • Veure els horaris
 • Accés a l’espai de disc de l’assignatura
 • Resultats de les enquestes ECTS

Els PDI que a més són responsables d’alguna assignatura:

 • Manteniment de la guia docent en els tres idiomes
 • Enviar les notes finals
 • Mantenir la informació dels professors assignats a l’assignatura
 • Veure els horaris provisionals
 • Introduir informació sobre l'AAD

Altres funcionalitats disponibles per al PDI:

 • Buscar estudiants
 • Referent als treballs finals d'estudis (TFG/TFM):
  • Proposar ofertes
  • informació dels TFG/TFM en els que intervé o ha intervingut
  • petició de recursos per als estudiants de TFG/TFM
  • veure els informes previs
  • veure les memòries.
 • Participar en fòrums públics
 • Normatives i informació d’interès
 • Seguiment dels teus alumnes tutoritzats

FAQ's

Sóc un professor que ha de donar classes a la FIB i no tinc accés al Racó. Què he de fer?

Per poder accedir al Racó has de tenir docència assignada a la FIB. Assegura't que el teu departament ha passat la informació a la facultat i si tot i això no apareixes al Racó, posa't en contacte amb la FIB a través de https://peticions.utgcntic.upc.edu/tiquetspeticions/control/main?idEmpresa=103958 >> FIB UTIC: Consultes informàtiques.

Suport TIC FIB

Fes-nos arribar les incidències, dubtes, com aquelles recomanacions o temes que creguis que et falta informació o sobre més recursos TIC que es podrien posar en marxa per a facilitar el seguiment de la docència a la FIB.

Suport TIC FIB