API de la FIB

Esteu aquí

Categoria: 
Sistemes d'Informació
Dirigit: 
Estudiant
PAS
PDI

L'API de la FIB (API del Racó en la seva primera versió) permet consultar molta de la informació que es publica al Racó a través d'una API.  Es pot accedir tant a informació pública com a informació propia de l'usuari que fa la consulta.

 

Utilització

Tota la documentació de l'API  la podeu consultar des de:

https://api.fib.upc.edu/

La idea d'aquests webservices són les URL que retornen informació en diferents formats (JSON i XML).

Per accedir a la API, cal donar-se d'alta. En el cas de voler consultar informació pública, només cal enviar el client_id que obtindrem al registrar-nos.

En el cas de les URL per obtenir informació privada, s'utilitza OAuth 2.0 per fer la crida de manera autenticada, per tant es requereix un registre de l'aplicació que hi accedirà.

Suport TIC FIB

Fes-nos arribar les incidències, dubtes, com aquelles recomanacions o temes que creguis que et falta informació o sobre més recursos TIC que es podrien posar en marxa per a facilitar el seguiment de la docència a la FIB.

Suport TIC FIB