API de la FIB

Esteu aquí

Categoria: 
Sistemes d'Informació
Dirigit: 
Estudiant
PAS
PDI

L'API de la FIB (API del Racó en la seva primera versió) permet consultar molta de la informació que es publica al Racó a través d'una API.  Es pot accedir tant a informació pública com a informació propia de l'usuari que fa la consulta.

 

Utilització

Tota la documentació de l'API  la podeu consultar des de:

https://api.fib.upc.edu/

La idea d'aquests webservices són les URL que retornen informació en diferents formats (JSON i XML).

Per accedir a la API, cal donar-se d'alta. En el cas de voler consultar informació pública, només cal enviar el client_id que obtindrem al registrar-nos.

En el cas de les URL per obtenir informació privada, s'utilitza OAuth 2.0 per fer la crida de manera autenticada, per tant es requereix un registre de l'aplicació que hi accedirà.