Taller de formació de l'estudiantat en l’assegurament de la qualitat a la universitat

Esteu aquí

En col·laboració amb l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya promou la realització d’un curs de formació en assegurament de la qualitat a la universitat

El taller respon al següent perfil de formació i resultats d’aprenentatge esperats:

  • Dotar als estudiants d’habilitats i capacitats per a la participació en processos d’assegurament de la qualitat impulsats per la UPC i AQU Catalunya.
  • Analitzar l’abast de les directrius i estàndards europeus d’assegurament de la qualitat així com la seva implantació en la pràctica de les activitats d’AQU Catalunya.
  • Identificar bones pràctiques de garantia de la qualitat en el marc del seu centre/facultat i universitat.
  • Desenvolupar accions específiques per a la participació en fòrums de representació del seu ensenyament/centre/universitat.
  • Analitzar evidències, associades a criteris i indicadors, des de la perspectiva d’una metodologia d’avaluació.

Dades clau d'interès

El termini d'inscripció finalitzarà el dia 4 de juliol de 2018

Dies d’impartició del curs: 10 i 11 de juliol de 9.00 a 14.00 hores.

Lloc: Aula VS216 (planta soterrani 2) - Edifici Vèrtex - Campus Nord de Barcelona

S’oferten 25 places a estudiants de la UPC

La inscripció es gratuïta i la preinscripció es realitzarà a través de la complementació del formulari d'inscripció.

Aquesta activitat és susceptible de ser reconeguda en 1 ECTS (10h presencials + 15h de treball personal de l’estudiantat). Es lliurarà certificat acreditatiu d’assistència i aprofitament.

Un cop finalitzat el curs, la universitat organitzadora (UPC) farà arribar a AQU Catalunya el següent:

  • Valoració del curs que inclogui la satisfacció dels estudiants 
  • Llista d’estudiants, amb les seves dades de contacte, àmbit d’especialitat i resultat de l’avaluació obtinguda del curs en forma d’actes en què s’indiquin tant si és apte/no apte/destacat. 

La informació detallada del curs, així com el programa i els requisits d’accés, els trobareu a la següent pàgina web: https://www.upc.edu/gpaq/ca/tallerqualitat