Obres d'impermeabilització al Campus Nord

Esteu aquí

Les obres comencen el 3 de maig i tenen una durada aproximada de 8 setmanes.

Està previst dur a terme obres per a la nova impermeabilització del sector del carrer entre els edificis B i C, enfront dels edificis C3 i C4, que començaran el 3 de maig i tindran una durada aproximada de 8 setmanes.

Aquest sector de carrer serà tancat totalment, quedant així anul·lades les entrades principals als edificis C3 i C4 del costat mar i restant operatives les del costat muntanya. També es preveu que es realitzi un tancament de protecció per a vianants i un altre a la franja de la plaça de Telecos en paral·lel a la línia dels edificis C3 i C4.