Oberta la convocatòria d’ajuts ‘Impuls UPC’ 2023

Esteu aquí

Convocatòria d’ajuts per a startups i projectes emprenedors promoguts per estudiants i/o recent titulats/des UPC

La UPC obre dues noves convocatòries que destinaran fins a 90.000 euros per impulsar el talent emprenedor de l'estudiantat i la creació d'start-ups per part d'estudiants o 'alumni' de la Universitat. 

‘Impuls UPC’ es divideix en dues línies d’ajuts adreçades a dos col·lectius diferents:

Impuls UPC | Startups

La primera línia està dirigida a reconèixer un total de 8 startups constituïdes per estudiants i/o alumni UPC i creades en els últims 3 anys. 
Té com a objectiu ajudar a finançar despeses inicials en el procés de desenvolupament empresarial. 
La quantitat que es destina a aquesta convocatòria és de 60.000€ en total, 7.500€ per a cada empresa seleccionada. Podran accedir a aquest ajut les startups constituïdes els anys 2021-2022-2023 i que hagin estat promogudes per estudiants/es o alumni UPC (màxim 3 anys des de la finalització dels estudis).

Impuls | Talent emprenedor

D’altra banda, estan els ajuts destinats a fomentar el talent emprenedor. L’objectiu és reconèixer a 10 projectes d’estudiants/es i/o recent titulats i ajudar-los a finançar despeses inicials en el procés d’identificació de l’oportunitat de negoci. Està adreçat als projectes que encara estan en la seva fase de preconstitució. L’import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 30.000€, 3.000€ per a cada projecte seleccionat.

Es podran beneficiar d’aquest ajut els estudiants/es de grau, màster i doctorat de la UPC en el curs 2022-2023 i/o 2023-2024 que estiguin treballant en una iniciativa emprenedora.

Les sol·licituds es poden presentar del 6 de juliol fins al 24 de setembre

Impuls UPC 2023