Miquel Sànchez publica el llibre “Intelligent Decision Support Systems”

Esteu aquí

El professor del departament CS, Miquel Sànchez, i investigador del centre de recerca IDEAI-UPC publica un llibre sobre Sistemes Intel·ligents de Suport a la Presa de Decisions.

Miquel Sànchez, investigador del grup de recerca Knowledge Engineering and Machine Learning (KEMLG) i del Centre de Recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI-UPC), i professor de la FIB del departament de Ciències de la Computació (CS) ha publicat amb l’editorial Springer un llibre sobre els Sistemes Intel·ligents de Suport a la Presa de Decisions. Ha comptat amb la contribució del Prof. Franz Wotawa. El llibre presenta el camp emergent i interdisciplinari dels Sistemes Intel·ligents de Suport a la Presa de Decisions (IDSS), i  explica com analitzar, dissenyar, implementar i validar els IDSS especialment en el marc de sistemes complexos del món real. També descriu els problemes actuals en la integració de diferents mètodes intel·ligents, numèrics i estadístics.

Les dades bibliogràfiques del llibre són:

M. Sànchez-Marrè (2022). Intelligent Decision Support Systems. Springer Nature Switzerland AG, 2022.
ISBN: 978-3-030-87789-7 (Print), 978-3-030-87790-3 (eBook)

I es pot trobar a: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-87790-3