Inscripcions a la 1a edició del projecte Aula Lliure de la FIB

Esteu aquí

Vols participar en un projecte de mentorització acadèmica, dels estudiants i per als estudiants? Inici del projecte al Q1 2017-18.

Aula Lliure

L'Aula Lliure organitza classes de reforç de les assignatures de Fase Inicial per a estudiants de nou ingrés. 2 crèdits ECTS de recompensa per als voluntaris (estudiants del GEI)!

Les classes de reforç previstes intentaran cobrir totes les assignatures de fase inicial en el seu quadrimestre natural, és a dir, al 17-18 Q1 {F, PRO1, FM i IC} i al 17-18 Q2 {PRO2, M1, M2 i EC}.

Cada assignatura s'oferirà en 2 torns, matí o tarda, i cada classe serà de 2 hores. En total es faran 10 classes per torn i assignatura.

Els candidats han de ser estudiants del GEI que hagin superat, preferiblement, 90 ECTS, i amb un bon assoliment de les competències transversals: 'Comunicació eficaç oral i escrita' i 'Treball en equip'.

Si estàs interessat envia el teu CV i expedient acadèmic a . A l'assumpte del correu inclou la capçalera [Aula Lliure], i al cos indica'ns de quines assignatures voldries donar classe, per ordre de preferència.

 

Data límit per enviar la teva sol·licitud: 8 de Juny. Per a més informació podeu adreçar-vos al mateix correu de la Delegació (defib.upc.edu).