Hackathon de tecnologia del llenguatge

Esteu aquí

Red.es, en col·laboració amb la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (SESIAD) ha llançat la convocatòria per participar en el primer concurs 'Hackathon de tecnologia del llenguatge', destinat a empreses i investigadors relacionats amb el Processament del Llenguatge Natural (PLN) i la Traducció Automàtica.

 

REPTE

Desenvolupar prototips de codi obert fent ús de tecnologies del llenguatge (processament de llenguatge natural o traducció automàtica).

PREMI

Es premiaran els 3 desenvolupaments que obtinguin la millor valoració:

  • Primer classificat: 2.500,00€
  • Segon classificat: 1.500,00€
  • Tercer classificat: 500,00€

CELEBRACIÓ DEL CONCURS

El concurs “Hackathon de tecnologia del llenguatge” es desenvoluparà en les dues fases:

  • FASE 1: Presentació d'idees sobre la temàtica: “Com aplicar Tecnologies del Llenguatge a dades obertes”

Els participants hauran de presentar una proposta de prototip de codi obert que faci ús de tecnologies del llenguatge (processament de llenguatge natural o traducció automàtica). Es posarà a la disposició dels participants a la web del Hackathon (www.primerhackathonpln.es): Els participants disposaran d'un termini de 15 dies naturals des de la publicació del llistat d'admesos en el perfil del contractant de Red.es.

Passaran a la Fase 2 les 10 millors propostes de prototip seleccionades pel jurat.

  • FASE 2: Desenvolupament de prototips i presentació en l'esdeveniment “4YFN”

Desenvolupament de prototips

Els participants que superin la Fase 1 desenvoluparan els prototips de codi obert proposats.

El codi resultat dels seus treballs s'allotjarà en la plataforma de desenvolupament col·laboratiu de programari GitHub (https://github.com/), en el compte de GitHub que s'indiqui a la web del /Hackathon/(www.primerhackathonpln.es). Cada participant disposarà d'una carpeta de projecte dins d'aquest compte de GitHub perquè pugui desenvolupar el seu treball. Hauran d'acompanyar el codi d'un document resumeixen descrivint el prototip desenvolupat. Es podran fer trucades a llibreries de tecnologies del llenguatge tancades de desenvolupament propi. Referent a llibreries que no siguin de tecnologies del llenguatge, es podran usar únicament llibreries obertes. Es permet l'ús de qualsevol llenguatge de programació. Igualment, l'entorn objectiu empleat per a l'execució de l'eina seleccionada és de lliure elecció, podent emprar-se tant entorns tradicionals (Windows, Linux, US X, etc.) com a mòbils (Android,iOS, Windows Phone, Blackberry, etc.), o qualsevol altra plataforma tecnològica, com per exemple, web.

Presentació de prototips

La presentació dels prototips realitzats tindrà lloc a Barcelona, el 27 de febrer de 2017, durant la celebració de l'esdeveniment “Four Years For Now” d'ara endavant 4YFN (https://www.4yfn.com/). La jornada començarà a les 10:30 hores i acabarà aquest mateix dia a les 20:00 hores.

DESPESES I LOGÍSTICA

La participació tindrà caràcter gratuït. Seran a càrrec de l'Organització els costos de desplaçament de les 10 persones seleccionades per acudir a Barcelona si aquestes visquessin a més de 50 quilòmetres de la seu de l'Esdeveniment. La participació inclou una entrada en el /4YFN /per a cadascun dels 10 finalistes que permet l'accés a la MWC un dia.

DATES IMPORTANTS

Fins al 16 de gener: Inscripció al concurs. (prèmer 'Tramitar')

Finals de gener: Publicació del llistat definitiu d'admesos.

Termini per presentar les idees/proposades: 15 dies naturals des de la publicació del llistat d'admesos.

Fins al 27 de febrer: Desenvolupament de prototips corresponents a les idees seleccionades

27 de febrer: Presentació de prototips en 4YFN