Examen CLUC a la UPC: B2 d'anglès, alemany, francès i italià

Esteu aquí

S'obre una nova convocatòria, juny 2017, de l'examen CLUC nivell B2 d'anglès, alemany, francès i italià a la UPC.

Logo CLUC

El certificat de llengües de les universitats de Catalunya (CLUC) és un certificat oficial que serveix per acreditar el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Està reconegut a la UPC i a totes les universitats del sistema universitari català, i porta el segell d'acreditació CertAcles, de l’Asociación de Centros de Lenguas de Educación Superior, reconegut per la CRUE a tots els efectes i pel Ministeri per a les beques Erasmus+. L’assoliment del nivell B2 serveix per acreditar el requisit de nivell d'idiomes en els graus. També es pot fer servir per reconèixer crèdits per idiomes.

El CLUC està obert a tothom. S’adreça a totes les persones de la comunitat universitària que vulguin acreditar els seus coneixements d'idiomes i, especialment, a l’estudiantat.

Inscripcions

El termini d’inscripció és del 8 al 19 de maig de 2017. La inscripció s’ha de fer a través del portal d’idiomes de la UPC.

Inscripció, preus i + info sobre el CLUC

Altres exàmens amb certificats acreditatius

A la UPC també s’organitzen exàmens Cambridge (First, Advance, Proficiency), IELTS i del Goethe Institute. Consulteu el calendari d’exàmens.

A més, tots els certificats inclosos en la taula aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya tenen valor acreditatiu del requisit B2 i serveixen per a les convocatòries de mobilitat i per obtenir ECTS, d’acord amb la Normativa acadèmica de la UPC.

Tota la informació sobre el requisit a la pàgina web de l’SLT: Certifica el B2