Estudiants de la FIB proposen millores pels Doctorats Industrials

Esteu aquí

Els estudiants de l'assignatura SIO presenten les seves propostes de millora del funcionalment actual del Pla de Doctors Industrials de la Generalitat de Catalunya.

El passat dilluns 19 de desembre, en una sessió especial organitzada a la Sala de Juntes de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC, els estudiants de l’assignatura Sistemes d’Informació per a les Organitzacions (SIO) de la FIB han presentat per grups les seves propostes de millora pel funcionalment actual del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, davant dels responsables tècnics d’aquest programa, els senyors Joan Francesc Córdoba i Jordi Alba, qui també han pogut comentar i preguntar als estudiants al respecte.

L’assignatura SIO és una de les primeres assignatures de l’Especialitat de Sistemes d’Informació del Grau en Enginyeria Informàtica de la FIB. En les darreres edicions planteja als estudiants, en la seva part pràctica, la modelització i anàlisi de dominis reals mitjançant llenguatges i eines d’arquitectura empresarial, i a partir d’això, la generació ben fonamentada de propostes de millora a nivell d’activitat (negoci o servei públic), i de suport amb sistemes i tecnologies d’informació.

En aquesta ocasió, els deu grups d’estudiants de SIO han presentat la síntesi dels seus treballs pràctics desenvolupats durant el quadrimestre de tardor del curs 2016-17, després de modelar i analitzar els principals processos de treball implicats en la gestió del Pla de Doctorats Industrials, així com el suport donat amb sistemes d’informació als actors implicats en aquests processos. Aquesta feina l’han desenvolupat amb la informació, el seguiment i el suport del professor de SIO, Joan A. Pastor, qui de fet participa a l’esmentat programa com a director de dos projectes de doctorat industrial, un dels quals fets en col·laboració amb el professor Josep Casanovas i l’inLabFIB.

La Degana de FIB, Núria Castell i el professor Pastor han agraït personalment als senyors Joan Francesc Córdoba, Director Tècnic del Pla de Doctorats Industrials, i Jordi Alba, membre de l’Equip Executiu d’aquest programa, per haver acceptat d’assistir, escoltar i interpel·lar directament les presentacions dels estudiants de la FIB. Amb el permís dels autors, les versions finals dels millors treballs d’aquesta edició de SIO es posaran a l’abast de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, per a la seva consideració i eventual aprofitament.