Curs de preparació per al certificat oficial de català del nivell superior (C2), 2018-2019 Q2

Esteu aquí

Si t'interessa assolir un nivell avançat en el domini de la llengua catalana, aquest curs és imprescindible per presentar-te als exàmens interuniversitaris organitzats a la UPC i obtenir el certificat oficial de nivell superior de llengua catalana.

La Universitat Politècnica de Catalunya organitza un curs de llengua catalana de nivell superior, equivalent al nivell C2 del Marc europeu comú de referència. El curs és semipresencial, té una durada de 75 hores, està obert a tots els públics i permet assolir un nivell avançat en el domini de la llengua catalana. En acabar-lo, els assistents es poden presentar a l’examen oficial (juny 2019) per obtenir el certificat oficial d’aquest nivell, homologat per la Generalitat de Catalunya i vàlid, per tant, en el conjunt de l’Administració pública. S’ofereixen preus especials per a persones vinculades a la UPC i es reconeixen crèdits ECTS de lliure elecció.

El curs s'inicia el 27 de febrer i acaba el 29 de maig de 2019.

Més informació: https://www.upc.edu/slt/ca/apren-catala/oferta-cursos/fitxes-cursos/superior

Formulari d'inscripció: https://www.upc.edu/slt/ajudam/ow/CursosPrimavera/inscripcio.php