COST Action EUGAIN: European Network For Gender Balance in Informatics

Esteu aquí

La FIB col·labora en aquesta COST action i la professora Àngela Nebot, investigadora del grup IDEAI, forma part del Managament Committee.

cost-logo

El 19 i 20 d’octubre va tenir lloc, en format virtual, el kickoff meeting de la COST Action EUGAIN: European Network For Gender Balance in Informatics. Les accions COST són xarxes que permeten connectar i impulsar iniciatives de recerca i innovació a tot Europa (i més enllà) amb una durada de quatre anys. L’objectiu és establir una xarxa d’excel·lència eficaç i duradora per avançar en coneixements i mètodes per millorar l’equilibri de gènere en informàtica. Aquesta xarxa fomentarà la col·laboració sostenible, facilitarà l’intercanvi de coneixements i experiències, fent èmfasi en les millors pràctiques d’intervenció. En la COST Action EUGAIN participen 37 països. LaFIB col·labora en aquesta COST action i la professora Àngela Nebot, investigadora del grup IDEAI, forma part del Management Committee.

Les dones estan poc representades en informàtica a tots els nivells, des dels estudis universitaris i de postgrau fins a la participació i el lideratge acadèmic i industrial. L’augment de la representació femenina a aquesta àrea de la ciència és un gran repte per als acadèmics, els responsables polítics i la societat en general. Tot i que el problema és evident, el progrés ha estat invariablement lent, malgrat l’impuls de canvi que s’està produint a tot Europa. L'objectiu principal d’aquesta acció COST és millorar l’equilibri de gènere en informàtica mitjançant la creació i enfortiment d’una xarxa europea d’acadèmics veritablement multicultural que treballi al capdavant dels esforços als seus països, institucions i comunitats de recerca. Entre altres resultats, l'acció proporcionarà a la comunitat acadèmica, als responsables polítics, a la indústria i a altres grups d'interès recomanacions i directrius per abordar els següents reptes clau:

  • Com tenir més noies que escullin la informàtica com a estudi i professió d'educació superior;
  • Com retenir estudiants i assegurar-se que acabin els seus estudis i comencin carreres professionals amb èxit en el camp;
  • Com fomentar que les investigadores doctorals i postdoctorals continuïn en la carrera acadèmica i sol·licitin places en departaments d’informàtica;
  • Com donar suport i inspirar a les dones joves en la seva carrera i ajudar-les a superar els principals obstacles que impedeixen que les dones assoleixin càrrecs superiors;
  • Com aprofitar l’experiència dels socis de la xarxa per afrontar els reptes anteriors i aconseguir progressos en més institucions i països, i resultats positius que es mantinguin a llarg termini.

Més informació