Convocatòria missions docents KA107 2018-2019

Esteu aquí

El Vicerectorat de Política Internacional convoca ajuts econòmics per finançar les missions docents que es duguin a terme els cursos 2017-19 en el marc del Programa ERASMUS+ KA107 de la Comissió Europea.

L’objectiu del Programa és:

  • Donar suport al desenvolupament professional;
  • Millorar la competència en llengües estrangeres;
  • Incrementar en els participants la sensibilització i la comprensió d’altres cultures i paises;
  • Augmentar les capacitats, l’atractiu i la dimensió internacional de les organitzacions
  • Vetllar per un millor reconeixement de les competències adquirides durant els períodes d’aprenentatge en l’estranger;
  • Augmentar l’atractiu de l’educació superior a Europa i donar suport a les institucions europees d’educació superior;
  • Recolzar la internacionalització, l’atractiu, la qualitat, la igualtat d’accés i la modernització de les Instituciones de educació superior ubicades fora d’Europa, amb la finalitat de promoure el desenvolupament dels paises associats;

Els ajuts es destinen a cobrir part de les despeses de viatge i manutenció per impartir docència dins d’un pla d’estudis oficial de grau superior, màster o doctorat, a universitats de la convocatòria amb les quals la UPC hagi signat un acord interinstitucional ERASMUS+ KA107 establert per a mobilitat de professorat per a docència per al curs acadèmic 2018-2019.

D’acord amb la Guia del Programa i les directrius del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, (SEPIE- Agència Nacional), el nombre màxim de dies finançats serà de 7 (5 per estada i 2 per viatge).

Les sol·licituds s’han de presentar a les sots direccions /vice deganats de Relacions Internacionals d’un dels Centres Docents als quals estigui vinculat el PDI abans de les 14:00 del 19 de novembre i han d’estar avalades amb el vistiplau del Director del Departament.

Tota la informació relativa a la convocatòria, la podeu trobar al següent enllaç: https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-pdi/personal-upc/pagina