Convocatòria dels premis a associacions 2022

Esteu aquí

Oberta la 5a edició de la convocatòria del Premi a associacions de l'estudiantat de la UPC.

La UPC convoca la 5a edició del premi adreçat a les associacions d’estudiantes i estudiants de la UPC (Acord CG/2022/05/16) amb l’objectiu de reconèixer i promoure l’associacionisme d’aquest col·lectiu, la seva implicació i el foment dels valors inspiradors de la vida universitària. Es valoren els projectes que s'han desenvolupat durant el curs 2021-2022.

Requisits per participar

 • Associacions d’estudiantes i estudiants de la UPC inscrites al registre d’associacions UPC i les que acreditin una activitat d’almenys 3 anys vinculada a un centre docent i/o avalada per aquest
 • L’objecte o fi social de l’associació tingui relació amb la UPC o el seu camp d'activitat
 • L’associació ha d’estar composta i dirigida per estudiantat UPC
 • Activa durant el curs 2021-2022

Presentació de candidatures

Des del 15 de juliol fins al 15 d'octubre de 2022, mitjançant la seu electrònica de la UPC, incloent les següents dades:

 • Nom de l'associació
 • Finalitat social
 • Composició
 • Dades de contacte i bancàries
 • Memòria sobre un projecte que s’hagi desenvolupat durant el curs 2021-2022

Dotació dels premis

Cada premi té una dotació de 1.000 €.

Criteris de valoració

 • Originalitat de la proposta i adequació als valors de referència
 • Implicació de l’estudiantat en la vida universitària
 • Foment de la paritat entre sexes i de la participació de les dones. Es tindran especialment en compte els aspectes relacionats amb la coeducació, el foment i la participació de les dones en estudis de la UPC i projectes de difusió STEM a etapes educatives inicials
 • Foment de l’associacionisme, projectes col·laboratius i accés obert
 • Imatge de la UPC i implicació amb l’entorn

La Comissió resoldrà la convocatòria abans del 30 de novembre de 2022.

Premi a associacions UPC