Convocatòria d'Ajuts 2021 - Centre Cooperació Desenvolupament UPC

Esteu aquí

Publicada la convocatòria d'ajuts del CCD de la UPC per a l'any 2021.

La Convocatòria d'Ajuts del CCD per a projectes de recerca per al desenvolupament i activitats d'educació per al desenvolupament dins el marc de la cooperació internacional i local està oberta fins el proper 15 d'abril.

Poden formar part dels equips tota la comunitat universitària (estudiantat, PAS i PDI), així com, per primera vegada, les i els Alumni de la UPC.

La convocatòria s'estructura en tres modalitats:

  • MODALITAT A: Eixos. Projectes alineats amb algun dels tres eixos temàtics prioritzats en el Pla de Cooperació UPC 2021.

  • MODALITAT B: Oberta. Projectes relacionats amb la resta de temàtiques vinculades als àmbits d'expertesa de la UPC.

  • MODALITAT C: Activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament.

Consulta totes les bases i la informació relacionada.