Concurs CTF en el Barcelona Cybersecurity Congress

Esteu aquí

En el marc del Barcelona Cybersecurity Congress en el que col·labora l'inLab FIB, tindrà lloc un exercici de Capture the Flag.

Capture de Flag és una competició en la que s'ha de resoldre un conjunt de puzzles (o reptes) relacionats amb IT security que involucra diferents disciplines com forense, criptografia, OSINT, tecnologies web o explotació binària.

L'exercici tindrà lloc dimarts 29 d'octubre sota aquestes bases.

En aquest CTF pot participar tota la comunitat FIB mitjançant un codi de descompte que es pot utilitzar per accedir a les zones d'exhibició de l'IoT, eHealth i eManufacturing encara que no es faci el CTF.

Per obtenir l’entrada amb descompte s'ha de:

  1. Entrar a la pàgina https://registration.firabarcelona.com/#/tickets/selection
  2. Introduir el codi de descompte que trobareu al vostre Racó (estudiants) o que rebreu per email (PDI i PAS).

Més informació i normes de competició