Commemoració del 40 aniversari dels estudis Universitaris d'Informàtica a Espanya

Esteu aquí

El 2 de novembre es celebra a Sant Sebastià, la commemoració del 40è aniversari dels Estudis Universitaris d'Informàtica a Espanya.

La Conferència de Directors i Degans d'Enginyeria Informàtica (CODDII), en representació dels principals actors implicats en l'educació universitària d'informàtica a Espanya i en col·laboració amb representants rellevants de l'empresa i de la professió, vol celebrar aquesta fita històrica amb un acte commemoratiu en el marc de la seva Assemblea General anual, que se celebra aquest any a Donostia - Sant Sebastià.

Els orígens dels estudis universitaris oficials d'Informàtica es remunten a Espanya a l'any 1976, quan per Decreto 593/76, de 4 de març, es creen a l'estat espanyol les primeres Facultats d'Informàtica en les Universitats Politècniques de Madrid (UPM) i de Barcelona (UPB, actualment la UPC) i a la Universitat de Valladolid, aquesta última amb seu a Sant Sebastià (actualment Universitat del País Basc, UPV/EHU).

La FIB va iniciar les seves classes l’any 1977, amb 160 estudiants del segon cicle de la Llicenciatura en Informàtica.

Pàgina web de l'acte