Agustín Fernández comparteix la seva experiència del PETIC 2021 amb els estudiants de PSI, CSI i SIO

Esteu aquí

Dilluns 14 de març, els estudiants de les assignatures PSI, CSI i SIO del GEI de la FIB, amb el professor Joan A. Pastor, van escoltar i preguntar al professor Agustín Fernández sobre la seva experiència en el darrer Pla Estratègic de les TIC de la UPC.

El professor de la FIB i del Departament d'Arquitectura de Computadors (DAC) Agustín Fernández Jiménez, vicerrector de Transformació Digital de la UPC (2017-2021) i impulsor del darrer PETIC (Pla Estratègic de les TIC de la UPC), va compartir i debatre amb els estudiants de PSI, CSI i SIO la seva intensa experiència en liderar el disseny i desplegament del PETIC 2021, així com l'impacte rebut per la pandèmia COVID-19 i altres iniciatives d'organització i treball del personal informàtic de la UPC.

Agustín Fernández va atorgar una dedicació especial a la primera fase del PETIC, l'AS-IS o anàlisi de la situació de partida, que en el cas de la UPC va esmerçar un gran esforç però va reportar una detallada fotografia de la situació informàtica institucional, a partir de la qual va resultar més fàcil plantejar un escenari futur (TO-BE) i un full de ruta amb projectes estratègics plantejats (TO-DO). A les assignatures esmentades es treballa la part pràctica segons un esquema molt similar a l'utilitzat per dissenyar el PETIC, a més de tractar temes de direcció i planificació estratègica dels sistemes i tecnologies d'informació, especialment a l'assignatura PSI on els estudiants elaboren un pla de sistemes a partir d'una metodologia pròpia del professorat implicat.

Pla Estratègic 2021