Actuacions a la xarxa troncal i electricitat de la FIB durant el Nadal

Esteu aquí

Us comuniquem que durant el Nadal es faran dues importants actuacions que afectaran als serveis TIC de la FIB.

Les principals actuacions que es faran són:

 • dilluns 23 de desembre a partir de les 9.00 h es farà una actuació de xarxa que afectarà a la telefonia i connexió de xarxa de la FIB i de la UTG CNTIC.  Està previst que durant aquesta actuació es produeixi un tall de la connexió d'aproximadament 5 minuts. 
 • dijous 2 de gener es farà una actuació a la instal·lació elèctrica de l'edifici B6 que requereix tallar el subministre elèctric i que pot allargar-se tot el dia. Afectarà a l'edifici B6 i a les connexions de les xarxes de l'A5, B5 i C6 (incloent espai UTG CNTIC), però no afectarà als servidors de la FIB ja que estan situats al CPD de l'edifici Omega.

A continuació es detallen aquestes i altres actuacions que es faran durant el període Nadalenc:

 • 23 de desembre, 9.00 h.  Actuació xarxa troncal FIB. Motiu: millora de la connexió amb la troncal de la UPC per incrementar l'ample de banda a 10Gbps. Afectació als serveis de la FIB:
  • Edifici B6 i espai inLab FIB al B5: telefonia i connexió a serveis externs a la FIB .
  • Laboratoris informàtica de la FIB: connexió des de les aules informàtiques de la FIB a l'A5, B5, C6, laboratori ESAII 
  • servidors de la FIB (excepte www.fib.upc.edu): connexió des de l'exterior de la FIB a tots els servidors de la Facultat. La connexió des de la xarxa de la FIB si que funcionarà
 • 23 i 24 de desembre. Actuacions a les xarxes de l'A5 i del C6 que afectaran només a les aules informàtiques d'aquests edificis.
 • 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre. Instal·lació dels nous PC d'aules comprats a través del Pla TIC 2019.
 • 2 de gener. Tall de corrent a l'edifici B6. Motiu: instal·lació bypass extern al SAI. Afectació als serveis de la FIB:
  • Afectarà a l'edifici B6 i a les connexions de les xarxes de l'A5, B5 i C6 (incloent espai UTG CNTIC)