3a edició Premis UPC d’Economia Circular

Esteu aquí

Oberta la convocatòria de la 3a edició dels Premis UPC d'Economia Circular, convocats pel HUB Recircula UPC-AMB.

Els Premis UPC d’Economia Circular tenen l'objectiu d’impulsar la difusió i promoció de l'economia circular en l'àmbit acadèmic de la UPC. Hi poden participar tots els treballs de final de grau i final de màster de la UPC dels cursos 2020-2021 i 2021-2022 relacionats amb temes d'economia circular.

Per participar a la convocatòria, els autors o autores han d'omplir el formulari de participació fins al 19 d'octubre de 2022 2 de desembre de 2022.

Documentació

  • Fotocòpia del DNI de la persona o les persones que en són autores.
  • Certificat de TFE. Certificat de la secretaria acadèmica on consti el títol del treball, la qualificació, la data de defensa i el nom de la persona o de les persones que en són autores.
  • Còpia anònima (amb pseudònim) en format pdf. El document no pot contenir el nom de l’autor o autora, el del tutor o tutora, el nom del departament, ni agraïments.
  • Plantilla complimentada segons la modalitat del TFE.

Resolució

La resolució i el lliurament dels premis es durà a terme en el marc de la Jornada Tècnica de la competició Recircula Challenge, organitzada pel Hub Recircula UPC-AMB.

Premis

En aquesta edició, s’atorgaran quatre premis:

  • Premi al millor TFG d’economia circular: dotació de 1.000 €
  • Accèssit al millor TFG d’economia circular: dotació de 500€
  • Premi al millor TFM d’economia circular: dotació de 1.500 €
  • Accèssit al millor TFM d’economia circular: dotació de 500€

Bases dels premis 2022