Comissió Permanent

Esteu aquí

És l'òrgan executiu i de representació permanent de la Junta de Facultat.

Composició (desembre de 2023)

MEMBRES NATS

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Secretària Acadèmica: Montserrat Maureso Sánchez
 • Vicedegana Cap d'Estudis del GEI: Lídia Montero Mercadé
 • Vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial del GEI: Gemma Sesé Castel
 • Vicedegana Cap d'Estudis del BBI: Marta Casanellas Rius
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Oscar Romero Moral
 • Vicedegà de Promoció i Comunicació: Enric X. Martín Rull
 • Vicedegà de Qualitat: Ramon Sangüesa Solé
 • Vicedegana de Relacions Internacionals: Anna Rio Doval
 • Vicedegà de Relacions amb les Empreses: René Serral Gracià
 • Cap de la Unitat Transversal de Gestió: Sara Pérez Rodríguez
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i de Màster: José Manuel Diéguez Pérez
 • Cap de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes: Rosa Anglès Ruiz
 • Tècnica de Gestió Acadèmica: Carme Alcalà Val

PDI REPRESENTANT DAVANT DEL DEGÀ

 • AC: Josep Llosa Espuny
 • CS: Guillem Godoy Balil
 • EIO: Pau Fonseca Casas
 • ESAII: Manel Frigola Bourlon
 • ESSI: Enric Mayol Sarroca
 • FIS: Romualdo Pastor Satorras
 • M: Fernando Martínez Sáez
 • OE: Joan Carles Gil Martín

MEMBRES ELECTIUS

PDI-A

 • Daniel Jiménez González
 • Maria José Serna Iglesias

PDI-B

 • Antonia Soler Cervera

PDI Departaments

Arquitectura de Computadors
 • Carlos Álvarez Martínez
Ciències de la Computació
 • Albert Oliveras Llunell
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
 • Carme Quer Bosor

PAS

 • Anna Casas Casademunt
 • Montserrat Jándula Congost

Estudiantat

 • Nuria Llopart Fernández
 • Eloi Montañés Castellana
 • Miquel Rodríguez Sansaloni
 • Yiqi Zheng Shan
 • vacant

Informació de les sessions

Data Comissió
14 maig 08 Comissió Permanent
08 febr. 08 Comissió Permanent
16 gen. 08 Comissió Permanent
09 jul. 07 Comissió Permanent
30 maig 07 Comissió Permanent

Pàgines