Comissió Permanent

Esteu aquí

És l'òrgan executiu i de representació permanent de la Junta de Facultat.

Composició (desembre de 2021)

MEMBRES NATS

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Secretària Acadèmica: Montserrat Maureso Sánchez
 • Vicedegana Cap d'Estudis: Lídia Montero Mercadé
 • Vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial: Gemma Sesé Castel
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Oscar Romero Moral
 • Vicedegà de Promoció i Comunicació: Enric X. Martín Rull
 • Vicedegà de Qualitat: Ramon Sangüesa Solé
 • Vicedegà de Relacions Institucionals: Joan Antoni Pastor Collado
 • Vicedegana de Relacions Internacionals: Anna Rio Doval
 • Vicedegà de Relacions amb les Empreses: René Serral Gracià
 • Cap de la Unitat Transversal de Gestió: Sara Pérez Rodríguez
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i de Màster: José Manuel Diéguez Pérez
 • Cap de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes: Rosa Anglès Ruiz
 • Tècnica de Gestió Acadèmica: Carme Alcalà Val

PDI REPRESENTANT DAVANT DEL DEGÀ

 • AC: Josep Llosa Espuny
 • CS: Guillem Godoy Balil
 • EIO: Pau Fonseca Casas
 • ESAII: Joan Climent Vilaró
 • ESSI: Enric Mayol Sarroca
 • FIS: Romualdo Pastor Satorras
 • M: Fernando Martínez Sáez
 • OE: Joan Carles Gil Martín

MEMBRES ELECTIUS

PDI-A

 • Daniel Jiménez González
 • Ferran Sabaté Garriga

PDI-B

 • Antonia Soler Cervera

PDI Departaments

Arquitectura de Computadors
 • Juan José Costa Prats
Ciències de la Computació
 • Albert Oliveras Llunell
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
 • Carme Quer Bosor

PAS

 • Anna Casas Casademunt
 • Montserrat Jándula Congost

Estudiantat

 • Marcos Roca Voltá
 • Miquel Rodríguez Sansaloni
 • Alex Rubio i Quintana
 • Yiqi Zheng Shan
 • vacant

Informació de les sessions

Data Comissió
08 febr. 08 Comissió Permanent
16 gen. 08 Comissió Permanent
09 jul. 07 Comissió Permanent
30 maig 07 Comissió Permanent
08 febr. 07 Comissió Permanent

Pàgines