Comissió Permanent

Esteu aquí

És l'òrgan executiu i de representació permanent de la Junta de Facultat.

Composició (desembre de 2019)

MEMBRES NATS

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Secretària Acadèmica: Montserrat Maureso Sánchez
 • Vicedegà Cap d'Estudis: Lluís Belanche Muñoz
 • Vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial: Gemma Sesé Castel
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Daniel Jiménez-González
 • Vicedegà de Promoció i Comunicació: Enric X. Martín Rull
 • Vicedegà de Qualitat: Ramon Sangüesa Solé
 • Vicedegà de Relacions Institucionals: Joan Antoni Pastor Collado
 • Vicedegana de Relacions Internacionals: Anna Rio Doval
 • Vicedegà de Relacions amb les Empreses: René Serral Gracià
 • Cap de la Unitat Transversal de Gestió: Sara Pérez Rodríguez
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i de Màster: José Manuel Diéguez Pérez
 • Cap de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes: Carme Murillo Barranco
 • Tècnica de Gestió Acadèmica: Carme Alcalà Val

PDI REPRESENTANT DAVANT DEL DEGÀ

 • AC: Josep Llosa Espuny
 • CS: Javier Vázquez Salceda
 • EIO: Pau Fonseca Casas
 • ESAII: Joan Climent Vilaró
 • ESSI: Enric Mayol Sarroca
 • FIS: Romualdo Pastor Satorras
 • M: Fernando Martínez Sáez
 • OE: Joan Carles Gil Martín

MEMBRES ELECTIUS

PDI-A

 • Lídia Montero Mercadé
 • Maria José Serna Iglesias

PDI-B

 • Antonia Soler Cervera

PDI Departaments

Arquitectura de Computadors
 • Juan José Costa Prats
Ciències de la Computació
 • Javier Larrosa Bondia
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
 • Cristina Gómez Seoane

PAS

 • Anna Casas Casademunt
 • Maribel Guitérrez Delgado

Estudiantat

 • Alvaro Ariño Cabau
 • Víctor Manuel Delgado Padilla 
 • Marc Gàllego Asín
 • vacant
 • vacant

Informació de les sessions

Data Comissió
21 set. 05 PDF icon Acta Comissió Permanent
01 jun 05 PDF icon Acta Comissió Permanent

Pàgines