Curs 2020-2021

Esteu aquí

Pla d'actuació COVID-19                                                                                                                                                                                                               Portal COVID-19 UPC

Card image cap
Estudiants de nou accés

Informació d'interés si ets estudiant de nou accés a la FIB

Informació estudiants de nou accés
Card image cap
Recursos per treballar des de casa

Ets estudiant, PDI o PAS? Eines per treballar i seguir estudiant des de casa.

Recursos de suport
Card image cap
Atenció no presencial i presencial amb cita prèvia

Com pots contactar amb nosaltres!

Atenció

Novetats


Estigues actualitzat amb totes les novetats relacionades amb el curs 2020/2021 que anirem publicant en aquesta pàgina.

 

març de 2022 En aplicació de les directrius del departament de Salut, a partir del 28 de març de 2022, la COVID-19 passa a ser tractada com la resta d’infeccions respiratòries a tots els efectes. Per qualsevol qüestió relacionada amb la COVID-19 en l'àmbit de la FIB, us podeu adreçar a .

5 de març de 2021 Atenent les noves mesures del PROCICAT que s'aplicaran les properes setmanes, la FIB està valorant les mesures publicades i, fins al 15 de març no s'aplicarà cap. Us donarem més informació el més aviat possible. Comunicat UPC.

3 de febrer de 2021 Comunicat de la FIB en relació a l'organització docent del quadrimestre de primavera del curs 2020/2021.

27 de novembre de 2020 Comunicat FIB i comunicat UPC. Pròrroga de les mesures adoptades el 13 d'octubre pel que fa a la docència presencial a la UPC.

Les mesures vigents des del 13 d'octubre es prorroguen fins a nou avís

 • Es manté fins a final de quadrimestre l'organització de la docència tal com s'està desenvolupant en aquest moment.
 • Algunes assignatures que actualment s'estan impartint completament en línia, poden proposar alguna activitat presencial tipus seminari, classe de problemes i/o laboratori amb la finalitat de preparar els exàmens finals o realitzar entrega, defensa o demostracions de projectes/pràctiques. 
 • Es manté el calendari d'exàmens, que amb caràcter general es faran de forma presencial a les instal·lacions de la FIB.

29 d'octubre de 2020 Comunicat FIB i comunicat UPC. Es prorrogan les mesures adoptades el 13 d'octubre.

Aquesta pròrroga no té afectació en la docència que realitzem actualment.

 • mantenim l'organització de la docència tal com s'està desenvolupant en aquest moment.
 • es manté el calendari d'exàmens, que amb caràcter general es faran de forma presencial a les instal·lacions de la FIB. Els dies 4, 5, 6, 9 i 10 de novembre estan dedicats exclusivament a fer actes d'avaluació (no hi ha classes).

20 d'octubre de 2020 Actualització comunicat de la FIB en relació a les adaptacions de l'activitat acadèmica

13 d'octubre de 2020 Comunicat de la FIB en relació a les adaptacions de l'activitat acadèmica

13 d'octubre de 2020 Comunicat de la UPC en relació a les indicacions de CatSalut

28 de setembre de 2020 Guia ràpida UPC de mesures contra la COVID-19

9 de setembre de 2020 La UPC aprova un paquet de noves mesures per garantir la seguretat en l’inici del curs

Resum del més destacat:

 • Mascareta. Obligació de portar posada la mascareta (higiènica o quirúrgica) en tot moment, per a totes les activitats i en tots els espais. La UPC està proporcionant 2 mascaretes higièniques reutilitzables a cada estudiant. He rebut un missatge amb aquesta informació. L'estudiantat pot recollir la mascareta a les biblioteques de la Universitat.
 • Higiene de mans. Obligació de rentar-se les mans en entrar i sortir dels edificis, de les aules, i dels laboratoris. A mes del lavabos, hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic en els accessos a tots aquests espais.
 • Distància de seguretat. Mantenir una distància de seguretat de 1,5 metres.  
 • Espais. Tots els espais dedicats a l’activitat docent han estat validats pels serveis tècnics de la UPC, i són aptes en el context actual de pandemia i permeten una renovació d’aire adequada.
 • En els edificis i aules. Seguiu les indicacions de la retolació i cartelleria present als edificis i les aules. Accediu de forma esglaonada, evitant aglomeracions en l'entrada i sortida de l'aula i els edificis. Els passadissos i escales són lloc de pas, i han d'estar lliures.
 • En la circulació dins els edificis. Seguiu els fluxos de circulació marcats. A les escales, seguir les indicacions dels itineraris de pujada i de baixada.
 • En els ascensors. S’ha d’evitar l’ús de l’ascensor. Si s’ha d’utilitzar, no l’hauria de fer servir més d’una persona alhora.
 • En les aules. Funcionaran al 50% de la seva capacitat. Els seients que no es poden utilitzar estan marcats amb una creu vermella.
 • En les aules informàtiques i altres laboratoris. Un sol usuari per ordinador o lloc de treball. Hi ha disponible paper i líquid desinfectant per la neteja del teclat i el ratolí.
 • Espais pel seguiment de la docència on-line. Habilitarem espais destinats a aquells estudiants que han de realitzar activitats presencials i on-line de forma consecutiva i no disposen de temps per desplaçar fins al seu domicili. Aquests espais funcionen amb reserva prèvia, i són exclusivament per ús indicat.  

 

11 de juliol de 2020 - Estudiants: Model docent 2020-2021

Desde la FIB treballem amb tres possibles escenaris i els tenim tots tres preparats:

 • Fer classes de la manera prevista, de manera presencial i amb les condicions Covid: mascareta, distànciament, higienització, separació de la gent per grups, etc.
 • Confinament complert, on tot es farà remotament, tal com es va realitzar amb èxit el quatrimestre passat, però amb els equipaments millor preparats i adaptats.
 • Implementació d'un model mixt, degut a possibles confinaments parcials

 

Informació Acadèmica


Nous estudiants


Ets un estudiant de grau que acaba d'entrar a la facultat? Siguis el que siguis, t'hem preparat una guia d'acollida amb tota la informació actualitzada que necessites saber.

Estudiant de Grau

Guia d'acollida grau

 

A casa


Recursos TIC de suport per treballar i/o estudiar des de casa com si ho féssiu a la universitat.

 

Atenció telemàtica


Degut  a les circumstàncies i les limitacions actuals, l'atenció a l'usuari serà no presencial i es resoldrà completament de forma telemàtica. 

Els mitjans telemàtics per a l'atenció no presencial a la Facultat d'Informàtica de Barcelona són els següents:

Graus i Gestió Acadèmica

 • Correu electrònic:
 • Telèfon: +34 93 401 77 28
 • e-Secretaria 
 • Servei de tiquets: https://peticions.utgcntic.upc.edu/ >> FIB: Consultes acadèmiques sobre els Graus

Màsters

 • Correu electrònic:
 • Telèfon: +34 93 401 77 29
 • e-Secretaria 
 • Servei de tiquets: https://peticions.utgcntic.upc.edu/ >> FIB: Consultes acadèmiques sobre els Màsters

Relacions Internacionals

 • Correu electrònic:
 • Telèfon: +34 93 401 71 16
 • e-Secretaria 
 • Servei de tiquets: https://peticions.utgcntic.upc.edu/ >> FIB: Consultes acadèmiques sobre Mobilitat

Convenis de Cooperació Educativa

 • correu electrònic: 
 • web: https://www.fib.upc.edu/ca/empresa/practiques-en-empresa
 • Servei de tiquets: https://peticions.utgcntic.upc.edu/ >> FIB: Relació amb les empreses

Informació a futurs estudiants

 • correu electrònic:
 • web: https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/graus/vols-estudiar-un-grau

 • correu electrònic: 
 • web: https://utgcntic.upc.edu/ca/estructura/unitat-serveis-tic

Vicedegà Cap d'Estudis GEI

 • correu electrònic:
 • telèfon: +34 93 401 71 11

Vicedegana Cap d'Estudis Fase Inicial GEI

 • correu electrònic:
 • telèfon: +34 93 401 69 61

Cap d'Estudis GCED

 • correu electrònic:
 • telèfon: +34 93 401 71 11 

Vicedegana d'Estudiantat

 • correu electrònic:
 • telèfon: +34 93 401 69 61

Vicedegà Postgrau (MAI, MEI, MIRI)

 • correu electrònic:
 • telèfon: +34 93 401 69 61

Director acadèmic MSEC

 • correu electrònic: 
 • telèfon: +34 93 401 77 25