Curs 2020-2021

Esteu aquí

Pla d'actuació COVID-19                                                                                                                                                                                                               Portal COVID-19 UPC

Card image cap
Estudiants de nou accés

Informació d'interés si ets estudiant de nou accés a la FIB

Informació estudiants de nou accés
Card image cap
Recursos per treballar des de casa

Ets estudiant, PDI o PAS? Eines per treballar i seguir estudiant des de casa.

Recursos de suport
Card image cap
Atenció no presencial i presencial amb cita prèvia

Com pots contactar amb nosaltres!

Atenció

Novetats

Estigues actualitzat amb totes les novetats relacionades amb el curs 2020-2021 que anirem publicant en aquesta pàgina.

 

27 de novembre de 2020 Comunicat FIB i comunicat UPC. Pròrroga de les mesures adoptades el 13 d'octubre pel que fa a la docència presencial a la UPC.

Les mesures vigents des del 13 d'octubre es prorroguen fins a nou avís

 • Es manté fins a final de quadrimestre l'organització de la docència tal com s'està desenvolupant en aquest moment.
 • Algunes assignatures que actualment s'estan impartint completament en línia, poden proposar alguna activitat presencial tipus seminari, classe de problemes i/o laboratori amb la finalitat de preparar els exàmens finals o realitzar entrega, defensa o demostracions de projectes/pràctiques. 
 • Es manté el calendari d'exàmens, que amb caràcter general es faran de forma presencial a les instal·lacions de la FIB.

29 d'octubre de 2020 Comunicat FIB i comunicat UPC. Es prorrogan les mesures adoptades el 13 d'octubre.

Aquesta pròrroga no té afectació en la docència que realitzem actualment.

 • mantenim l'organització de la docència tal com s'està desenvolupant en aquest moment.
 • es manté el calendari d'exàmens, que amb caràcter general es faran de forma presencial a les instal·lacions de la FIB. Els dies 4, 5, 6, 9 i 10 de novembre estan dedicats exclusivament a fer actes d'avaluació (no hi ha classes).

20 d'octubre de 2020 Actualització comunicat de la FIB en relació a les adaptacions de l'activitat acadèmica

13 d'octubre de 2020 Comunicat de la FIB en relació a les adaptacions de l'activitat acadèmica

13 d'octubre de 2020 Comunicat de la UPC en relació a les indicacions de CatSalut

28 de setembre de 2020 Guia ràpida UPC de mesures contra la COVID-19

9 de setembre de 2020 La UPC aprova un paquet de noves mesures per garantir la seguretat en l’inici del curs

Resum del més destacat:

 • Mascareta. Obligació de portar posada la mascareta (higiènica o quirúrgica) en tot moment, per a totes les activitats i en tots els espais. La UPC està proporcionant 2 mascaretes higièniques reutilitzables a cada estudiant. He rebut un missatge amb aquesta informació. L'estudiantat pot recollir la mascareta a les biblioteques de la Universitat.
 • Higiene de mans. Obligació de rentar-se les mans en entrar i sortir dels edificis, de les aules, i dels laboratoris. A mes del lavabos, hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic en els accessos a tots aquests espais.
 • Distància de seguretat. Mantenir una distància de seguretat de 1,5 metres.  
 • Espais. Tots els espais dedicats a l’activitat docent han estat validats pels serveis tècnics de la UPC, i són aptes en el context actual de pandemia i permeten una renovació d’aire adequada.
 • En els edificis i aules. Seguiu les indicacions de la retolació i cartelleria present als edificis i les aules. Accediu de forma esglaonada, evitant aglomeracions en l'entrada i sortida de l'aula i els edificis. Els passadissos i escales són lloc de pas, i han d'estar lliures.
 • En la circulació dins els edificis. Seguiu els fluxos de circulació marcats. A les escales, seguir les indicacions dels itineraris de pujada i de baixada.
 • En els ascensors. S’ha d’evitar l’ús de l’ascensor. Si s’ha d’utilitzar, no l’hauria de fer servir més d’una persona alhora.
 • En les aules. Funcionaran al 50% de la seva capacitat. Els seients que no es poden utilitzar estan marcats amb una creu vermella.
 • En les aules informàtiques i altres laboratoris. Un sol usuari per ordinador o lloc de treball. Hi ha disponible paper i líquid desinfectant per la neteja del teclat i el ratolí.
 • Espais pel seguiment de la docència on-line. Habilitarem espais destinats a aquells estudiants que han de realitzar activitats presencials i on-line de forma consecutiva i no disposen de temps per desplaçar fins al seu domicili. Aquests espais funcionen amb reserva prèvia, i són exclusivament per ús indicat.  

 

11 de juliol de 2020 - Estudiants: Model docent 2020-2021

Desde la FIB treballem amb tres possibles escenaris i els tenim tots tres preparats:

 • Fer classes de la manera prevista, de manera presencial i amb les condicions Covid: mascareta, distànciament, higienització, separació de la gent per grups, etc.
 • Confinament complert, on tot es farà remotament, tal com es va realitzar amb èxit el quatrimestre passat, però amb els equipaments millor preparats i adaptats.
 • Implementació d'un model mixt, degut a possibles confinaments parcials

 

Informació Acadèmica

Nous estudiants

Ets un estudiant de grau que acaba d'entrar a la facultat? Siguis el que siguis, t'hem preparat una guia d'acollida amb tota la informació actualitzada que necessites saber.

Estudiant de Grau

 

A casa

Recursos TIC de suport per treballar i/o estudiar des de casa com si ho féssiu a la universitat.

 

Atenció telemàtica

Degut  a les circumstàncies i les limitacions actuals, l'atenció a l'usuari serà no presencial i es resoldrà completament de forma telemàtica. 

Els mitjans telemàtics per a l'atenció no presencial a la Facultat d'Informàtica de Barcelona són els següents:

Graus i Gestió Acadèmica

 • Correu electrònic:
 • Telèfon: +34 93 401 77 28
 • e-Secretaria 
 • Servei de tiquets: https://peticions.utgcntic.upc.edu/ >> FIB: Consultes acadèmiques sobre els Graus

Màsters

 • Correu electrònic:
 • Telèfon: +34 93 401 77 29
 • e-Secretaria 
 • Servei de tiquets: https://peticions.utgcntic.upc.edu/ >> FIB: Consultes acadèmiques sobre els Màsters

Relacions Internacionals

 • Correu electrònic:
 • Telèfon: +34 93 401 71 16
 • e-Secretaria 
 • Servei de tiquets: https://peticions.utgcntic.upc.edu/ >> FIB: Consultes acadèmiques sobre Mobilitat

Convenis de Cooperació Educativa

Informació a futurs estudiants

 • correu electrònic:
 • web: https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/graus/vols-estudiar-un-grau

 • correu electrònic: 
 • web: https://utgcntic.upc.edu/ca/estructura/unitat-serveis-tic

Vicedegà Cap d'Estudis GEI

 • correu electrònic:
 • telèfon: +34 93 401 71 11

Vicedegana Cap d'Estudis Fase Inicial GEI

 • correu electrònic:
 • telèfon: +34 93 401 69 61

Cap d'Estudis GCED

 • correu electrònic:
 • telèfon: +34 93 401 71 11 

Vicedegana d'Estudiantat

 • correu electrònic:
 • telèfon: +34 93 401 69 61

Vicedegà Postgrau (MAI, MEI, MIRI)

 • correu electrònic:
 • telèfon: +34 93 401 69 61

Director acadèmic MSEC

 • correu electrònic: 
 • telèfon: +34 93 401 77 25