Segona Convocatòria Mobilitat: Estades de formació 2018-2019

Esteu aquí

El Vicerectorat de Política Internacional convoca ajuts econòmics per finançar la realització d’estades professionals a l’estranger que es duguin a terme els cursos 2018-19 en el marc del Programa ERASMUS+ KA107 de la Comissió Europea. 

L’objectiu del Programa és:

  • Donar suport al desenvolupament professional;
  • Millorar la competència en llengües estrangeres;
  • Incrementar en els participants la sensibilització i la comprensió d’altres cultures i paises;
  • Augmentar les capacitats, l’atractiu i la dimensió internacional de les organitzacions
  • Vetllar per un millor reconeixement de les competències adquirides durant els períodes d’aprenentatge en l’estranger;
  • Augmentar l’atractiu de l’educació superior a Europa i donar suport a les institucions europees d’educació superior;
  • Recolzar la internacionalització, l’atractiu, la qualitat, la igualtat d’accés i la modernització de les Instituciones de educació superior ubicades fora d’Europa, amb la finalitat de promoure el desenvolupament dels paises associats;

Les sol·licituds originals (Annex I i II) s'hauran d'enviar al Gabinet de Relacions Internacionals - Campus Nord- Edifici Til·lers - segona planta, a l'atenció de Geny Saavedra ( ), abans del 22 de febrer de 2019 a les 14.00 h.
També caldrà enviar les còpies escanejades dels Annexos I i II al correu a l'atenció de Geny Saavedra.

Únicament el personal amb mobilitat concedida, haurà de signar el Conveni de subvenció Erasmus+KA107, per a mobilitat d'estades de formació (Annex III de la convocatòria). 

Tota la informació detallada sobre la convocatòria i els formularis requerits per a la sol·licitud, la podeu trobar al següent enllaç:
https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-pas-2/personal-upc/convocatoria-_personal-administracio-i-serveis_2018-2019