Convocatòria de mobilitat per a impartir docència STA Erasmus+ KA103 2018-19

Esteu aquí

El Vicerectorat de Política Internacional convoca ajuts econòmics per finançar les missions docents (STA) que es duguin a terme el curs acadèmic 2018-19 en el marc del programa ERASMUS+ KA103 de la Unió Europea.

L’objectiu del programa és:

  • Incrementar les capacitats i la dimensió internacional de la institució
  • Consolidar els vincles entre les universitats amb les quals hi ha convenis bilaterals de mobilitat d’estudiants en el marc del programa ERASMUS+ i oferir l’oportunitat de construir xarxes de contactes internacionals
  • Promoure l’intercanvi d’experiències en metodologia docent
  • Millorar el desenvolupament acadèmic del personal docent de la Universitat i la competència en llengües estrangeres
  • Afavorir l’adquisició de competències 

Els ajuts es destinen a cobrir part de les despeses de viatge i manutenció per impartir docència dins d’un pla d’estudis oficial de grau superior, màster o doctorat, a una Institució d’Educació Superior amb Carta Erasmus, amb la qual hi hagi un acord interinstitucional ERASMUS+ establert per a mobilitat de professorat per a docència per al curs acadèmic 2018-19.

El període per fer una visita docent s’estableix entre l’1 de setembre de 2018 i el 30 de setembre de 2019.

Les sol·licituds s’han de presentar a les sotsdireccions/vicedeganats de Relacions Internacionals d’un dels Centres Docents als quals estigui vinculat el PDI abans de les 14.00 h de divendres 2 de novembre i han d’estar avalades amb el vistiplau del Director del Departament.

Més informació de la convocatòria com dels documents a emplenar els podeu trobar al web del Servei de Relacions Internacinals de la UPC

Relacions internacionals UPC