Convocatòria de mobilitat Erasmus+ KA107 per a impartir docència a països no europeus

Esteu aquí

El Gabinet de Relacions Internacionals ha publicat la II Convocatòria d'ajuts per a finançar missions docents a països no europeus pel curs 2019-2020.

Aquests ajuts convocats pel vicerectorat de Política Internacional s’emmarquen dins el Programa ERASMUS+ KA107 de la Comissió Europea i cobreixen part de les despeses de viatge i manutenció per a un nombre màxim de 5 dies d'estada i 2 de desplaçament. El període per a gaudir d'aquesta mobilitat serà el comprès entre gener i juny de 2020.

Pel que fa a la sol·licitud i documentació original, la data límit de presentació és el 3 de desembre abans de les 14.00 h a les sotsdireccions/vicedeganats de Relacions Internacionals d'un dels Centres Docents als quals estigui vinculat el PDI.

Finalment, cada centre enviarà els originals i el quadre de priorització al Gabinet de Relacions Internacionals, a l'atenció de Lluïsa Romanillos, abans del dia 13 de desembre de 2019 a les 14.00 h. Les còpies escanejades s'hauran de remetre al correu electrònic .

Convocatòria, documentació requerida i terminis: https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-pdi/personal-upc/convocatoria-_missions-docents_ka107_-2019-2020