Beca Fulbright per a realitzar estudis de post doctorat als Estats Units

Esteu aquí

Convocatòria biennal d'una beca dirigida a joves investigadors en el camp de “American Studies” per al curs 2019 - 2020.

L'Associació Espanyola per a l'Estudi dels Estats Units d'Amèrica (S.A.A.S.) en col·laboració amb la Comissió d'Intercanvi Cultural, Educatiu i Científic entre Espanya i els Estats Units d'Amèrica (Comissió Fulbright), anuncia una beca dirigida a investigadors postdoctorals. Amb la finalitat de contribuir al desenvolupament dels estudis sobre els Estats Units i estendre les possibilitats de recerca en centres estatunidencs.

DURADA 
De 3 a 12 mesos, sense possibilitat de renovació.

DOTACIÓ
Assignació única de 6.000€ per a cobrir despeses de viatge i manutenció.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 20 de desembre de 2018 al 14 de febrer de 2019 (ampliat el termini per sol·licitar aquesta beca fins als 14 de març - inclòs)

Més informació: https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/spanish-association-for-american-studies/2019-2020/1594/