Beca de suport a la docència de la FIB 2020-2021

Esteu aquí

Suport a la docència de la FIB per al 1r quadrimestre de curs 2020-2021 en el àmbit del DAC. Els candidat/es han d'haver cursat SO i/o PAR del Grau d'Enginyeria Informàtica de la FIB.

La feina del receptor de la beca és donar suport al professorat per a la impartició i seguiment de la docència de les titulacions de la FIB. El suport a les activitats acadèmiques dirigides s’engloben entorn de les següents tasques:

  • Suport a les activitats acadèmiques en grups de pràctiques i seminaris. Seguiment de treballs acadèmics.
  • Atenció i suport als estudiants de manera presencial o virtual. Suport a l’elaboració de materials docents.
  • Altres tasques de suport a les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat.

La data límit per inscriure's és el 28 d'octubre.

Convocatòria