El projecte OmpSs@FPGA for Industrial Internet of Things premi HiPEAC 2017

Esteu aquí

Carlos Álvarez, en representació de l’equip format per membres del departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC i de l’equip d’investigació del BSC-CNS, ha recollit el premi Transferència de Tecnologia HiPEAC 2017

L’equip format per Jesús Labarta, Eduard Ayguadé, Xavier Martorell, Daniel Jiménez, Carlos Álvarez (professors del DAC adscrits a la FIB) i Filippo Mantovani ha obtingut un dels deu premis que atorga el projecte europeu HiPEAC (High Performance and Embedded Architecture and Compilation).

OmpSs@FPGA for Industrial Internet of Things adapta el model de programació OmpSs per a l’execució d’aplicacions industrials de la internet de les coses (IoT) en processadors integrats amb FPGAs.

Font: BSC-CNS