El programa RecerCaixa distingeix el projecte de la professora Maria Ribera Sancho

Esteu aquí

La professora Maria Ribera Sancho rep el premi de Polítiques públiques del programa recerCaixa 2017 amb el projecte LinDaFIX (Linked Data for Fighting Inequality in Complex Societies).

El projecte ‘LinDaFIX (Linked Data for Fighting Inequality in Complex Societies): Dades enllaçades per lluitar contra la desigualtat en societats complexes', de la professora María Ribera Sancho, del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la FIB conjuntament amb la investigadora Maria Cristina Marinescu, del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación ha rebut el premi en l'àmbit de les polítiques públiques del programa RecerCaixa 2017.

Aquest programa de la Fundació Bancària "La Caixa" té per objectiu impulsar i fomentar la recerca d'excel·lència a Catalunya, incrementar el progrés social i econòmic, i millorar el benestar de les persones.

El projecte LinDaFIX busca abordar el nombre creixent de casos de pobresa i exclusió social i té com a objectius principals la detecció oportuna d’individus en risc, la descoberta de patrons que pronostiquen desigualtat i el desenvolupament d’un conjunt d’indicadors de vulnerabilitat. L’aproximació que plantegen es basa en tecnologies semàntiques, raonament automatitzat, aprenentatge de màquina i tècniques de processament de llenguatge natural per creuar la informació i descobrir relacions que puguin indicar quins són els individus en risc. A curt termini, l’objectiu del projecte és ajudar a detectar casos amagats de vulnerabilitat i, a un nivell més profund, es planteja que això pugui canviar la manera amb què la societat veu els individus afectats per la pobresa i l’exclusió.

 

L'equip investigador del 'LinDaFIX', un projecte de big data per lluitar contra la desigualtat en societats complexes