Disseny de Circuits Nanoelectrònics

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Computació d'Altes Prestacions)
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
AC
This course offers a technology perspective into digital system design in the context nanoelectronic VLSI systems. The course includes a review CMOS logic circuits; impact of fabrication issues on the design of CMOS logic circuits; performance and power estimation; deep submicron design issues; ASIC design flow and low power design. This course is technology driven so future technologies will also be presented, analyzed and benchmarked.

Professorat

Responsable

 • Ramon Canal Corretger ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
1
Laboratori
1
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
5.33

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Computació d'altes prestacions

 • CEE4.1 - Capacitat d'analitzar, avaluar i dissenyar computadors i proposar noves tècniques de millora en la seva arquitectura.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG3 - Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i disseny experimental en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca i innovació en tots els àmbits de la Informàtica.

Competències Transversals

Sostenibilitat i compromís social

 • CTR2 - Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.

Bàsiques

 • CB7 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Continguts

 1. Introduction to MOS and VLSI Technology
  Introduction to the technology used to build integrated circuits, historical perspective and future projections
 2. CMOS Design
  Fundamentals of VLSI MOS-based designs. Logic gates, logic styles and basic blocks.
 3. VLSI Design Cycle
  Presentation of the VLSI Design Stages, presentation of tools and workflow.
 4. Thermal and Energy Analysis of Microprocessors
  Methods and tools for thermal and energy Analysis of Microprocessors including memory, interconnect and system level modelling.
 5. Design Implications of Temperature and Power
  Presentation of the design implications of temperature and power, presentation of the most relevant compile-time and run-time techniques to control temperature and power.
 6. Design for Reliability
  Introduction to process, voltage and temperature variations, inter-die and intra-die variations. Transient errors and permanent faults.
 7. Technology outlook
  Introduction to future emerging technologies: late-cmos and post-cmos technologies

Metodologia docent

The main concepts of processor architecture will be introduced in the lectures. The students will complete their learning experience with the lab sessions where they will put in practice the concepts learned in the lectures.

Mètode d'avaluació

The course has two marks:
1) Essay/presentation (E)
2) The lab sessions (Lab)

The final mark will be computed as: 0,4 x Lab + 0,6 x E

Bibliografia

Bàsica: