Voluntariat TIC (CCD)

Esteu aquí

El programa pilot es va posar en marxa el curs 2015-2016 amb l’objectiu de donar suport tecnològic a entitats socials del nostre entorn per part de voluntaris amb coneixements tecnològics.

En el marc del programa UPC ReuTIlitza, el CCD, Centre de Cooperació i Desenvolupament, treballant conjuntament amb l'associació Tecnologia per a Tothom, TxT, van dissenyar un programa de voluntariat TIC en l’estiu del 2015. Des del primer moment van comptar amb el suport de la FIB tant per difondre el programa com per captar voluntaris. I com que el programa està tenint continuïtat, cada vegada que ens ho demanem, fem difusió i crida de voluntaris.

El voluntaris reben crèdits per activitats extrauniversitàries com a recompensa per la seva participació en el programa.

 

Què és? 

Es tracta de col·laboracions que contribueixen a millorar el funcionament i les activitats d'entitats socials del nostre entorn, a partir de la vinculació de l'estudiant amb una entitat per oferir suport tecnològic, formació als usuaris o membres de l'entitat, disseny de pàgines web o aplicacions, suport en comunicació 2.0 (xarxes socials, disseny gràfic, web)...

 

En què consisteix?

El programa de Voluntariat TIC consisteix a vincular estudiants amb entitats socials durant un període mínim d'un trimestre i amb una dedicació aproximada de 3 o 4 h/setmana per tal de donar suport tecnològic a algunes de les seves necessitats i mancances en l'àmbit TIC, en el marc de la metodologia de l'Aprenentatge-Servei. 

 

Aprenentatge-Servei   

L'estudiantat que hi participa, a més de fer una breu formació inicial, te l'oportunitat de conèixer el funcionament i les activitats de l'entitat d'acollida per poder identificar també les solucions tecnològiques més adequades. Alhora, diversifica i enriqueix la seva formació, col·laborant amb entitats que treballen en àmbits tan diversos com ara l'atenció a la discapacitat, la lluita contra la pobresa, el suport a malalts i a les seves famílies, la promoció de la gent gran, la inserció socio-laboral d'adults, el suport a joves en risc d'exclusió social, l'atenció a la drogodependència o la cooperació al desenvolupament.

 

Quin suport? 

Tot i que òbviament no pot tractar-se d'un suport de tipus professional, els/les estudiants poden col·laborar en tasques com ara instal·lar o mantenir equipament informàtic, seleccionar i implementar el programari lliure específic que es necessiti, participar en formacions dels equips tècnics o dels usuaris de les entitats, col·laborar en el disseny d'aplicacions per a millorar la gestió o la difusió de les activitats de l'entitat (web, xarxes socials, disseny gràfic etc.) i, fins i tot, ajudar a definir plans de millora en aquest àmbit.