Infraestructura

Esteu aquí

La xarxa

Els equips informàtics de la FIB es comuniquen a través de la xarxa local que s'extén des de l'edifici de la Facultat (B6) als laboratoris d'informàtica del edificis A5, B5 i C6. A través d'aquesta xarxa podem accedir a la XarxaUPC (xarxa informàtica de la UPC). Aquesta xarxa informàtica de la UPC, i per extensió també la de la FIB, formen part de la Internet. A més estem connectats a la xarxa d'investigació i2cat i la XSF (xarxa sense fils de la UPC).

Característiques

Ràpida i homogènia

La xarxa està composta per equips de la mateixa marca (CISCO Systems), cosa que millora el rendiment, evita incompatibilitats i facilita enormement les tasques de manteniment i gestió.
Tota la xarxa utilitza la mateixa tecnologia (Ethernet 10/100/1000), i tots els equips son commutadors gestionables.
Tot el nucli (backbone) de la xarxa utilitza tecnologia Gigabit Ethernet (1 Gbps) o enllaços compostos d'un 1Gb. A més a més, amb els equips actuals, tots els punts de xarxa de tota la FIB son commutats i funcionen a 1Gb.

Tenim un CPD d'alta disponibilitat

Des de finals de juny de 2013, tots el servidors de la FIB es troben al CPD (Centre de Processament de Dades) d'UPCNet, situat als sòtans de l'edifici Omega. Aquest CPD d'alta disponibilitat compta amb la tecnologia més moderna de xarxa, sistemes elèctrics, sistemes d'alimentació ininterrompuda i grups electrògens. Aquest entorn ens garanteix un 100% de funcionament al llarg de tot l'any.

Fiable

L'actual disseny de la xarxa fa que tots el commutadors tinguin doble connexió física. A més a més, el router esta composat per un stack de 2 commutadors, que a més de fer balanceig de càrrega a nivell de enrutament, cadascun d'ells és capaç de detectar la no disponibilitat de l'altre i agafar el control de tota la xarxa.

Segura

Tenint una xarxa totalment commutada. Els commutadors permeten detectar la presència a la xarxa d'equips no autoritzats, amb la capacitat d'arribar a bloquejar el port on s'ha connectat aquest equip.

Doble connexió amb la troncal

La xarxa de la FIB disposa de doble connexió física a la troncal de la UPC. Aquests dos enllaços, a més, van a routers diferents de la troncal, cosa que ens garantiza l'accés a l'exterior en cas de fallada d'un d'ells o fallada elèctrica al campus.
Aquest dos enllaços són a 1Gb full-duplex i es fa balanceig de càrrega d'aquestes linies.
El protocol d'enrutament s'ha actualitzat de RIP per OSPF, que és un protocol molt més potent i que introdueix molt menys tràfic a la xarxa. Un altre avantatge és que el temps de convergència és molt més petit. A més, permet moltes més capacitats d'enrutament com l'ús de màscares d'amplada variable (VLSM).

Routers d'alta disponiblitat

El nucli de la xarxa actual està compost per 2 commutadors de nivell 3  (CISCO 3750G-E) configurats en mode stack. Aquests commutadors són capaços de donar tant servei a commutadors com a routers.
Com a routers, qualsevol d'ells és capaç de donar el servei d'enrutament en cas de fallada de l'altre. A més aquests equips ens permetran incorporar a la xarxa noves tecnologies com 10Gb i donar serveis avançats tals com multicastOSPFPoE, IPv6 o VoIP.

 

Ubicacions

Xarxa de l'edifici Omega

A l'edifici Omega es troba el nucli de la xarxa informàtica. En concret hi trobem els dos enrutadors del model Catalyst 3750G-E configurats en stack, així com 2 commutadors del model Catalyst 3560E (amb ports 10/100/1000Mbps) per l'accés tant als servidors de docència com als equips d'administració i serveis de la FIB.

 

Cisco 3750

Xarxa de l'edifici B6

A l'edifici de la Facultat d'Informàtica es troben els equips que distribuiexen tot el tràfic entre els diferents edificis de la FIB. En concret hi trobem els dos enrutadors del model Catalyst 3750X comprats al juny de 2013, pensant en futures ampliacions de xarxa cap a a la tecnologia 10Gb.

Cadascun dels aularis A5, C6 i B5 es conecten amb aquests equips a través de dos enllaços de fibra òptica a Gigabit Ethernet. Aquests enllaços dobles permeten la repartició del tràfic i ofereixen una línia tolerant a la fallada d'una de les fibres.

A més dels equips de distribució, al B6 hi ha 5 commutadors del model Catalyst 3560G (amb ports 10/100/1000Mbps) per a la conexió de l'equipament informàtic del personal del B6. També disposem d'un Catalyst 3560E, especialment adaptat per a donar el servei de telefonia IP.

Xarxa dels laboratoris d'informàtica del mòdul A5

La xarxa que hi ha al soterrani 1 de l'aulari A5 està formada per 2 commutadors del model Catalyst 3560-E y 3 equips Catalyst 3560G. En total ofereixen 240 ports Ethernet commutats configurables a 10, 100 o 1000 Mbps, half-duplex o full-duplex. Tots ells disposen de la configuració PoE (Power over Ethernet) per tal d'oferir l'alimentació elèctrica a través del mateix cable. A més a més, els 2 equips model Catalyst 3560-E disposen de 2 ports a 10Gbs per a futures ampliacions de la xarxa troncal. Aquesta xarxa va ser renovada completament al Setembre del 2008.

Xarxa dels laboratoris d'informàtica del mòdul C6

La xarxa que hi ha al soterrani 3 de l'aulari C6 està formada per 2 commutadors del model Catalyst 3560-E y 2 equips Catalyst 3560G. En total ofereixen 192 ports Ethernet commutats configurables a 10, 100 o 1000 Mbps, half-duplex o full-duplex. Tots ells disposen de la configuració PoE (Power over Ethernet) per tal d'oferir l'alimentació elèctrica a través del mateix cable. A més a més, els 2 equips model Catalyst 3560-E disposen de 2 ports a 10Gbs per a futures ampliacions de la xarxa troncal. Aquesta xarxa va ser renovada completament al Setembre del 2008.

Xarxa dels laboratoris d'informàtica del mòdul B5

La xarxa que hi ha al soterrani 1 i 2 de l'aulari B5 està formada per 3 commutadors del model Catalyst 3560G. En total ofereixen 156 ports Ethernet commutats configurables a 10, 100 o 1000 Mbps, half-duplex o full-duplex, amb una velocitat de commutació de fins a 2 Gbps. A més un dels equips disposa de la configuració PoE (Power over Ethernet) per tal d'oferir l'alimentació elèctrica a través del mateix cable. D'aquesta manera estalviem fonts externes per alimentar el Access Points, telèfons IP, etc.

Servidors dedicats a la docència

A l'inLab FIB disposem actualment dels següents servidors dedicats a la docència de la FIB:

PESEKUELE és un servidor al Cloud UPC amb sistema operatiu linux. Fa de servidor de diferents bases de dades, dóna suport a laboratoris d'assignatures dels departaments d'AC i LSI. 

ASTRODON és un servidor Virtual amb sistema operatiu Windows 2003 server. Fa de servidor d'impressió i servidor de llicencies de diferents aplicacions windows.

CORREU és un servidor Dell PowerEdge 2950. Com el seu nom indica és el servidor del correu dels alumnes.

PIZCA és un servidor DELL PowerEdge R710 amb sistema operatiu Linux.  Aquesta màquina fa de servidor de fitxers dels PC's de les aules amb windows i Linux.

POLARIS és un servidor HP ProLiant DL385G2 amb sistema operatiu Solaris. Fa de servidor de la base de dades Oracle i a més, dóna suport a diferents assignatures dels diferents departaments.    

Suport TIC FIB

Fes-nos arribar les incidències, dubtes, com aquelles recomanacions o temes que creguis que et falta informació o sobre més recursos TIC que es podrien posar en marxa per a facilitar el seguiment de la docència a la FIB.

Suport TIC FIB