Màster en intel·ligència artificial - 2012

Esteu aquí

Obligatòries

Acrònim Nom complet
CI Intel·ligència Computacional
CV Visió per Computador
IDAAB Aplicacions Intel·ligents d'Anàlisi de Dades a la Indústria
IMAS Introducció als Sistemes Multiagents
IML Introducció a l'Aprenentatge Automàtic
INLP Introducció al Processament del Llenguatge Natural
PAR Planificació i Raonament Aproximat

Optatives

Intel·ligència Computacional Avançada

Acrònim Nom complet
ATCI Conceptes Avançats en Intel·ligència Computacional
CN Xarxes Complexes
IDADM Anàlisi i Mineria de Dades Intel·ligent

Interacció Persona-Màquina

Acrònim Nom complet
ANLP Processament del Llenguatge Natural Avançat
CIR Interacció Cognitiva amb Robots
HCI Interacció Persona-Màquina

Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic

Acrònim Nom complet
AMLT Tècniques Avançades d'Aprenentatge Automàtic
IDSS Sistemes de Suport a la Decisió Intel·ligents
KRE Representació i Enginyeria del Coneixement
MCDSS Sistemes de Suport a la Decisió Multicriteri

Sistemes Multiagents

Acrònim Nom complet
MASD Disseny de Sistemes Multiagents
NDVW Mons Virtuals Normatius i Dinàmics
SOAS Sistemes Multiagents Autoorganitzats

Modelat, Raonament i Solució de Problemes

Acrònim Nom complet
CPP Resolució de Problemes i Programació amb Restriccions
LAI Lògica per a la Intel·ligència Artificial
MBM Ments, Cervells i Màquines
PGM Models Gràfics Probabilístics

Pràctica Professional

Acrònim Nom complet
AIS Seminari d'Intel·ligència Artificial
ISP Projecte d'Un Sistema Intel·ligent
PPAI Pràctica Professional en Intel·ligència Artificial

Visió, Percepció i Robòtica

Acrònim Nom complet
AAV Visió Artificial Avançada
CR Robòtica Cooperativa
OR Reconeixement d'Objectes