Disclaimer

Esteu aquí

ADVERTIMENT / TEXT LEGAL

Aquest missatge pot contenir informació confidencial o legalment protegida i està exclusivament adreçat a la persona o entitat destinatària. Si vostè no es el destinatari final o persona encarregada de recollir-lo, no està autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar el seu contingut. Si ha rebut aquest correu electrònic per error, li preguem que informi al remitent i elimini del seu sistema el missatge i el material annex que pugui contenir. Gràcies per la seva col·laboració.

ADVERTENCIA / TEXTO LEGAL: Este mensaje puede contener información confidencial o legalmente protegida y está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no es el destinatario final o persona encargada de recogerlo, no está autorizado a leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo, copiarlo ni a revelar su contenido. Si ha recibido este correo electrónico por error, le rogamos que informe al remitente y elimine de su sistema el mensaje y el material anexo que pudiera contener. Gracias por su colaboración.

WARNING / LEGAL TEXT: This message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information which is privileged, confidential, proprietary, or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, you are strictly prohibited from disclosing, distributing, copying, or in any way using this message. If you have received this communication in error, please notify the sender and destroy and delete any copies you may have received.
 

MEDI AMBIENT

Green Printing Abans d'imprimir aquest missatge, si us plau, assegureu-vos que sigui necessari. El medi ambient és cosa de tots.

MEDIO AMBIENTE: Antes de imprimir este mensaje, por favor, asegúrese de que sea necesario. El medio ambiente es cosa de todos.

ENVIRONMENT: Before printing this message, please be sure it is necessary. The environment is everybody's business.