Protecció de dades - assignatures

Esteu aquí

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Facultat d'Informàtica de Barcelona

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitats del tractament

F03.21 Gestió i ús del campus virtual. Sessió de classe / d'avaluació en remot de la Facultat d'Informàtica de Barcelona l'any 2020.

Legitimació

Basat en el compliment d'una missió realitzada en interès públic (Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats) 

Destinataris

El vostre nom i cognoms o identificador a la sessió serà visible a la resta de participants en el moment d’assistir a la sessió mitjançant Google Meet.
La vostra imatge i/o veu serà accessible a la resta de participants en el cas que activeu la càmera i/o micròfon en el moment d’assistir a la sessió mitjançant Google Meet.
Les vostres dades no se cediran a tercers, tret que sigui d’obligació legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat