Consentiment tractament de dades personals - sessions informatives màster

Esteu aquí

Informació de protecció de dades de les sessions informatives de màster

Responsable del tractament

 

Universitat Politècnica de Catalunya

Facultat d'Informàtica de Barcelona

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitats del tractament

F006 Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos (consentiment) Sessió informativa dels màsters de la FIB (any 2024).
F003 Funció estadística pública i interna Estadística interna.
F009 Publicacions institucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, etc.).
Alguna sessió es gravarà per a la posterior publicació en el web de la FIB per a la visualització de l'estudiantat que no hagi pogut assistir a la sessió.

Legitimació

Consentiment

Destinataris

Sessions en línia

El vostre nom i cognoms o identificador a la sessió serà visible a la resta de participants en el moment d'assistir a la sessió mitjançant Hangouts Meet de GSuite.

La vostra imatge i/o veu serà accessible a la resta de participants en el cas que activeu la càmera i/o micròfon en el moment d'assistir a la sessió mitjançant Hangouts Meet de GSuite.

Usarem una infraestructura virtual d'acord amb un model de computació en el núvol a través de Google i en l'empara de l'acord EU-US Privacy Shield.

Les vostres dades no se cediran a tercers, tret que sigui d'obligació legal.

Sessions presencials

Les vostres dades no se cediran a tercers, tret que sigui d'obligació legal.

Drets de les persones

 

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

 

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits descrits en la nostra política de conversa.

Reclamació

Quan no hagi estat satisfet l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant la APDCAT: apdcat.gencat.cat