Consentiment tractament dades personals - Activitats Secundària

Esteu aquí

Informació de protecció de dades Activitats Secundària

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Facultat d'Informàtica de Barcelona

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitats del tractament

F006 Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos (consentiment). Informació sobre l'oferta d'estudis de la UPC (comunicacions comercials per mitjans electrònics), i enquesta de satisfacció en la incorporació al món universitari. Informació sobre l'oferta d'estudis a la FIB.
F009 Publicacions institucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, etc.).

Legitimació

Basat en el consentiment que se li sol·licita, pot retirar el seu consentiment posant-se en contacte amb el responsable del tractament.

Destinataris

Sesions en línia

El vostre nom i cognoms o identificador a la sessió serà visible a la resta de participants en el moment d’assistir a la sessió mitjançant Hangouts Meet de G Suite.
La vostra imatge i/o veu serà accessible a la resta de participants en el cas que activeu la càmera i/o micròfon en el moment d’assistir a la sessió mitjançant Hangouts Meet de G Suite.
Farem servir una infraestructura virtual d’acord amb un model de computació en el núvol a través de Google i a l'empara de l'acord EU-US Privacy Shield.
Les vostres dades no se cediran a tercers, tret que sigui d’obligació legal.

Sessions presencials

Les vostres dades no es comunicaran a tercers.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat