FIBer team wins Digital Health Hackathon 2018

You are here

Pau Oliver, Juanjo Vázquez and Marc Vila (members of inLab) have won the first prize and have presented a platform proposal for the visualization of data and the interaction with the predictor of infections

Organitzada per Accenture i l’Hospital Clínic de Barcelona els dies 2 i 3 de juny, la hackhaton va reunir 60 participants (la majoria especialistes en anàlisi de dades o aprenentatge automàtic) amb l’objectiu de desenvolupar algorismes de predicció capaços d'anticipar la probabilitat que pacients amb càncer desenvolupin infeccions per un bacteri resistent als antibiòtics i poder crear tractaments personalitzats que permetin subministrar menys antibiòtics, disminuir la despesa econòmica i salvar més vides.

Organized by Accenture and the Hospital Clínic de Barcelona on June 2 and 3, the hackathon brought together 60 participants (most of them specialists in data analysis or automatic learning) with the objective of developing prediction algorithms capable of anticipating the It is likely that cancer patients will develop antibiotic-resistant bacterial infections and be able to create personalized treatments that can provide less antibiotics, reduce economic costs and save more lives.

 

More information: Digital Health Hackathon 2018 and Blog del Clínic