VI Jornada Biennal de la Xarxa Catalana dʼUniversitats Saludables

You are here

El dia 3 de juliol es farà la jornada "Benestar emocional i salut mental a les comunitats universitàries". 

La Xarxa Catalana dʼUniversitats Saludables és una entitat que aglutina 12 universitats catalanes, presidida per la UPC amb l'objectiu d'impulsar la promoció de la salut en l'àmbit universitari, adreçat principalment a estudiants, personal d'administració i serveis, personal docent i investigador.

Des de fa més d'una dècada s'ha celebrat la Jornada Biennal de la Xarxa Catalana dʼUniversitats Saludables on s'analitzen els reptes vinculats a la salut mental i benestar emocional, a la jornada d'aquest any es tractaran temes com el benestar digital, les addiccions i la prevenció del suïcidi.

Per poder participar és necessari fer una inscripció a la web entre el 10 de juny i el 28 de juny, la jornada es farà de 9 a 17 a l'edifici Vèrtex de la UPC el dia 3 de juliol.

També podeu consultar la informació del programa.