Interfaces and Accessibility

You are here

Credits
3
Types
Elective
Requirements
This subject has not requirements
Department
ESAII
El canvi que s'està produint amb la creixent introducció de la informàtica a la vida quotidiana, així com la major consciència social de que les persones amb discapacitats no en quedin al marge, obliga als professionals de la informàtica i tecnologies afins a dissenyar els seus equips amb interfícies cada cop més naturals e intuïtives. L'existència ja de dispositius que aporten noves formes de comunicació amb l'ordinador, cada cop més integrats en productes comercials, confirma més aquesta tendència.

Weekly hours

Theory
2
Problems
0
Laboratory
2
Guided learning
0
Autonomous learning
0

Competences

Technical Competences of each Specialization

Especifics

 • CTE8 - Capability to design and develop systems, applications and services in embedded and ubiquitous systems .
 • CTE11 - Capability to conceptualize, design, develop and evaluate human-computer interaction of products, systems, applications and informatic services.

Generic Technical Competences

Generic

 • CG9 - Capacity to understand and apply ethical responsibility, law and professional deontology of the activity of the Informatics Engineering profession.

Transversal Competences

Information literacy

 • CTR4 - Capability to manage the acquisition, structuring, analysis and visualization of data and information in the area of informatics engineering, and critically assess the results of this effort.

Basic

 • CB7 - Ability to integrate knowledges and handle the complexity of making judgments based on information which, being incomplete or limited, includes considerations on social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.

Objectives

 1. En aquesta assignatura es pretén capacitar a l'alumne en el disseny orientat a l'usuari final de la tecnologia, considerant les funcionalitats que ha d'oferir, les condicions de treball (ex: necessitat de mans lliures, restriccions ergonòmiques, etc.) i tenint en compte els limitats o nuls coneixements de l'usuari en la tecnologia de l'equip que utilitza
  Related competences:

Contents

 1. Interfaces and accessibility
  El canvi que s'està produint amb la creixent introducció de la informàtica a la vida quotidiana, així com la major consciència social de que les persones amb discapacitats no en quedin al marge, obliga als professionals de la informàtica i tecnologies afins a dissenyar els seus equips amb interfícies cada cop més naturals e intuïtives. L'existència ja de dispositius que aporten noves formes de comunicació amb l'ordinador, cada cop més integrats en productes comercials, confirma més aquesta tendència.

  En aquesta assignatura es pretén capacitar a l'alumne en el disseny orientat a l'usuari final de la tecnologia, considerant les funcionalitats que ha d'oferir, les condicions de treball (ex: necessitat de mans lliures, restriccions ergonòmiques, adaptació a persones amb discapacitat, etc.) i tenint en compte els limitats o nuls coneixements de l'usuari en la tecnologia de l'equip que utilitza.

Teaching methodology

No distinction is made ​​between classes of theory and problem. The lectures will be reinforced with examples showing the possible alternatives and solutions to the problems on discusion.Some sessions, more applications oriented, will focus on case analysis, based on needs of user to define specifications and design. Both the hardware components and software will be studied, including human factors issues.

Evaluation methodology

The course will be evaluated from a partial exam, EP, and a final exam, EF, which comprise the entire course, as well as an evaluation of some case analysis, students AC.

The practical analysis of cases of students repeating course can be recognized, but with a score of 5. Optionally they can repeat this work to improve it.

The final NF is: NF = 0.2 EP 0.4 EF 0.40 AC.