Tecnologia per a Tothom

Esteu aquí

President

Fermín Sánchez

Dades de Contacte

93 405 41 36

C/ Jordi Girona, 1-3 Campus Nord, Edifici B6 Planta 2, 08034 Barcelona

Web

Objectius

  • Sensibilitzar en els aspectes de compromís social, ambiental i cooperació al desenvolupament humà.
  • Contribuir mitjançant les TIC a la millora de les condicions de sectors i indrets desfavorits.
  • Promoure el compromís i responsabilitat social i ambiental a/de la universitat.

Activitats

  • Suport i realització de projectes de cooperació al desenvolupament i TFG en l'àmbit de les TIC. (Amb col·laboració amb el CCD www.upc.edu/ccd)
  • Programa de Reutilització de material informàtic de l'UPC.
  • Suport i desenvolupament de la Xarxa de Suport a la Reutilització de material informàtic (https://www.ereuse.org/).
  • Sensibilització i servei de prestació social per via d'assignatures de lliure elecció.
  • Recerca en TIC per la justícia social, ambiental i en definitiva la sostenibilitat.