Marta Ruiz Costa-Jussà, distingida amb un Starting Grant de l’ERC

Esteu aquí

La professora de la FIB rep un ajut Starting Grant per investigar un sistema de traducció automàtica inclusiva.

La investigadora i professora de la UPC, Marta Ruiz Costa-Jussà, ha estat distingida amb un ajut Starting Grant que atorga l’European Research Council (ERC). Aquesta beca europea de recerca excel·lent contribuirà al desenvolupament d’un projecte que explora nous mètodes de traducció automàtica de text i veu.
 
Marta Ruiz Costa-Jussà, investigadora del departament de Ciències de la Computació, ha guanyat recentment un ajut d’1,5 milions d’euros de l’ERC. Amb el projecte LUNAR (Lifelong UNiversal lAnguage Representation), Ruiz Costa-Jussà estudiarà un sistema de traducció automàtica més eficient que els que s’ofereixen avui dia i amb qualitats similars per a llengües majoritàries i minoritàries.
 
Concretament, s’investigaran millores en els sistemes neuronals en què es basa la traducció automàtica des de l’any 2014. El sistema està basat en el deep learning i, tot i dependre dels bancs de traduccions, estableix una mena d’idioma intermedi de naturalesa matemàtica pel que hi passen totes les traduccions. Això fa que el procés s’agilitzi i que al enfocar-se en la codificació i descodificació d’aquest “idioma transitori” s’aconsegueixi una millor qualitat. A més, el projecte LUNAR intentarà trobar una solució al problema dels idiomes infrarepresentats en les bases de dades de textos i àudios de què el sistema es nodreix. 
 
Cal destacar que amb el LUNAR serà possible fer servir el sistema en la traducció automàtica de veu. En el cas de que tingui èxit, això suposaria un gran avenç en aquest camp d’investigació, ja que es tracta d’una funcionalitat que els gegants de la traducció automàtica encara no han desenvolupat. Un altre aspecte important és l’ètica en els sistemes de traducció, i aquest projecte s’esforçarà en reportar i mitigar el màxim possible els biaixos existents actualment en les traduccions automàtiques.
 
Marta Ruiz Costa-Jussà va ser premiada el passat mes de març per segon any consecutiu als Google Faculty Research Awards, un dels premis més prestigiosos en informàtica i enginyeria a escala internacional, pel projecte del sistema de traducció automàtica multilingüe de veu i text “Interlingua-based Neural Machine Translation to reduce complexity and better exploit low resources in highly multilingual environments” 
 
Ruiz Costa-Jussà també és investigadora del centre de recerca en Intelligent Data Science and  Artificial Intelligence (IDEAI), forma part del Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla (TALP) i del Grup de Tractament de la Parla (VEU) de la UPC. A més de ser professora de la FIB, també imparteix classes a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i és codirectora acadèmica del postgrau Artificial Intelligence with Deep Learning de la UPC School. Altrament, ha treballat al Laboratoire de recherche pluridisciplinaire (LIMSI-CNRS) de París, a la Universitat de São Paulo, a l’Infocomm Research Institute de Singapur, a l’Instituto Politécnico Nacional de México i a la University of Edinburgh.
 
Amb els ajuts Starting Grant, l'ERC pretén fomentar la recerca de més alta qualitat a Europa mitjançant un finançament competitiu, a més de donar suport a la investigació impulsada per investigadors i investigadores en tots els camps.