Innovació en Els Serveis Basada en Les Tecnologies de la Informació

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
ESSI
This course provides an in-depth analysis of a representative set of case studies of successful innovation in services based on new uses of information tecnologies. For each case study, the course analyses the factors that lead to its success, the problems found, and the lessons learnt. The course also classifies each case study in terms of a general framework. At the end of the course, the student will be able to classify a particular service system in the framework, and apply (some of) the lessons learnt in the case studies to that system.

Professorat

Responsable

  • Carles Farre Tost ( )

Hores setmanals

Teoria
3
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
0

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

  • CG2 - Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
  • CG4 - Capacitat per a la direcció general i tècnica de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica.
  • CG5 - Capacitat per aplicar solucions innovadores i realitzar avenços en el coneixement que explotin els nous paradigmes de la Informàtica, particularment en entorns distribuïts.

Competències Transversals

ús solvent dels recursos d'informació

  • CTR4 - Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i d'informació de l'àmbit de l'enginyeria informàtica, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Competències Tècniques de cada especialitat

Específiques comunes

  • CEC1 - Capacitat per aplicar el mètode científic en l'estudi i anàlisi de fenòmens i sistemes en qualsevol àmbit de la Informàtica, així com en la concepció, disseny i implantació de solucions informàtiques innovadores i originals.