50 anys de Centre de Càlcul a la Universitat Politècnica de Barcelona

Usted está aquí

Se celebren 50 anys de la constitució del grup que va posar en marxa el Centre de Càlcul a la Universitat Politècnica de Barcelona (CCUPB)

Divendres 3 de novembre la FIB va acollir la conmemoració dels 50 anys de la constitució del grup que va posar en marxa el Centre de Càlcul a la Universitat Politècnica de Barcelona, gràcies a l'aportació de la maquinària per part de l'empresa japonesa Fujitsu. 

El grup va ser pioner en els inicis de la informàtica a la UPC, i va desafiar les barreres tecnològiques i econòmiques per posar en marxa noves infraestructures científiques i de gestió, que es convertirien en un referent. Tot plegat va comptar amb l'aportació desinteressada de la Fundació Maria Francisca Roviralta.

Des dels inicis, el Centre de Càlcul, va tenir una orientació polivalent: el càlcul científic, la mecanització dels processos administratius i el suport de projectes de transferència. Clarament, el centre es va anticipar al gran impacte que la informàtica tindria sobre no només l'activitat de la Universitat sinó en tota la societat al llarg de les nostres vides.