Anar a: Buscar
FIB > Els estudis > Enginyeria Informàtica Castellano | English


Enginyeria Informàtica
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Informació sobre les assignatures
Guia Docent
Guia Docent per la FSEnginyeria Informàtica (EI)

Última modificació: 20-04-2005

Càrrega lectiva

S'han d'obtenir 334 crèdits, amb la distribució següent:
Primer cicle: 120 crèdits de les assignatures obligatòries de 1r cicle
14 crèdits de lliure elecció
Segon cicle: 69 crèdits de les assignatures obligatòries de 2n cicle
111 crèdits d'assignatures optatives
20 crèdits de lliure elecció
A continuació es mostra l'estructura de les assignatures obligatòries del pla d'estudis i enllaços a les assignatures:

Assignatures obligatories

AL Àlgebra (6)
AM Anàlisi Matemàtica (6)
AC Arquitectura de Computadors (9)
CBXC Conceptes Bàsics de Xarxes de Computadors (4,5)
CL1 Compiladors I (4,5)
CL2 Compiladors II (4,5)
EC1 Estructura de Computadors I (9)
EC2 Estructura de Computadors II (4,5)
EDA Estructura de Dades i Algorismes (7,5)
ES:D1 Enginyeria del Software: Disseny I (6)
ES:D2 Enginyeria del Software: Disseny II (6)
ES:E Enginyeria del Software: Especificació (6)
ES1 Estadística I (4,5)
ES2 Estadística II (4,5)
F Física (9)
IBD Introducció a les Bases de Dades (4,5)
IC Introducció als Computadors (7,5)
IIA Introducció a la Intel ligència Artificial (4,5)
IL Introducció a la Lògica (7,5)
ISO Introducció als Sistemes Operatius (6)
LGA Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats (4,5)
MAC Models Abstractes de Càlcul (4,5)
MD Matemàtica Discreta (7,5)
PM Programació Metòdica (7,5)
PP Projecte de Programació (6)
SO Sistemes Operatius (6)
STD Sistemes de Transport de Dades (4,5)
TMIA Tècniques i Mètodes de Intel.ligència Artificial (4,5)

Assignatures optatives

A Aprenentatge (4,5)
AAD Arquitectura d'Aplicacions Distribuides (6)
AAM Ampliació d'Anàlisi Matemàtica (7,5)
ACS Adquisició i Condicionament del Senyal (6)
AD Algorismes Distribuits (4,5)
AED Anàlisi d'Estructura de Dades (4,5)
AF Ampliació de Física (4,5)
AIA Aplicacions de la Intel·ligència Artificial (9)
AMN Acceleració Mètodes Numèrics (4,5)
ANL Anàlisi Numèrica Lineal (6)
AO Administració d'Organitzacions (6)
AP Algorismes Paral.lels (6)
ASE Algorismes i Software Estadístic (4,5)
ASSO Avaluació i Sintonització d'un Sistema Operatiu (4,5)
AV Arquitectures Vectorials (6)
BDA Bases de Dades Avançades (4,5)
C Criptografia (6)
CAM Fabricació Assistida per Ordinador (6)
CASO Conceptes Avançats de S.O. (6)
CG Control de Gestió (4,5)
CI Control Industrial (7,5)
COI Computadors Industrials (7,5)
CO Control per Ordinador (6)
CPR Control i Planificació en Robòtica (6)
DAC Disseny i Avaluació de Configuracions (6)
DBD Disseny de Bases de Dades (6)
DEM Disseny Experimental i Mostreig (4,5)
DLP Descripció de Llenguatges de Programació (6)
DSBMI Disseny de Sistemes Basats en Microprocessadors (9)
DSO Disseny de Sistemes Operatius (6)
DS Dinàmica de Sistemes (7,5)
DVLSI Disseny Bàsic VLSI (6)
EA Esquemes Algorísmics (6)
EDMEF Equacions Diferencials i Mètode d'Elements Finits (7,5)
EISO Estructura Interna d'un S.O. (4,5)
EN1 Economia I (4,5)
EN2 Economia II (4,5)
EO Estructures Organitzatives (6)
FBD Fitxers i Bases de Dades (6)
FFNTI Fon. Físics de les Noves Tecnologies Informàt. (4,5)
FI Fiabilitat (4,5)
FPC Fonaments de la Programació Concurrent (4,5)
FP Fonaments de la Programació (6)
FTC Fonaments Tecnològics dels Computadors (6)
GC Gràfics en Computador (6)
GEOC Geometria Computacional (7,5)
GPI Gestió de Projectes Informàtics (6)
GP Gestió de la Producció (7,5)
HI Història de la Informàtica (4,5)
IEA Introducció als Esquemes Algorísmics (6)
II Instrumentació Industrial (4,5)
ISEPI Impacte Social i Ètica Prof. de la Informàtica (6)
LPO Lògica de Primer Ordre (6)
MDIO1 Models Deterministes de la I.O. I (4,5)
MDIO2 Models Deterministes de la I.O. II (4,5)
MEIO Models Estocàstics de la I.O. (4,5)
ME Modelització Estadística (4,5)
MFES Mètodes Formals en l'Enginyeria del Software (4,5)
MGC Modelatge Geomètric amb Computador (4,5)
MNB Mètodes Numèrics Bàsics (6)
MP Multiprocessadors (6)
ONL1 Optimització No Lineal I (6)
ONL2 Optimització No Lineal II (4,5)
P Perifèrics (4,5)
PA Perifèrics Avançats (4,5)
PC Programació Concurrent (6)
PD Programació Declarativa (6)
PGSI Planificació i Gestió de Sistemes d'Informació (7,5)
PST Previsió i Sèries Temporals (4,5)
R Raonament (4,5)
RESI Requeriments i Especific. de Sist. d'Informació (6)
ROB Robòtica (6)
SAC Síntesi Automàtica de Circuits (6)
SC Supercomputació (6)
SD Sistemes Digitals (7,5)
SGBD Sistemes de Gestió de Bases de Dades (6)
SIO Sistemes d'Informació per a Organitzacions (6)
SPD Serveis Públics de Dades (6)
S1 Simulació I (4,5)
S2 Simulació II (6)
TCD Tècniques de Classificació i Discriminació (6)
TC Teoria de la Complexitat (6)
TDS Tractament Digital del Senyal (6)
TD Teoria de la Decisió (4,5)
TET Tecnologia dels Equips de Transmissió (4,5)
TIC Teoria de la Informació i la Codificació (6)
VO Visió per Ordinador (6)
VRC Visualització Realista en Computador (4,5)


versió per imprimir