Saltar al contingut Menu
Mapa
  • Inici
  • Informació
  • Contacte
  • Mapa

Assignatures obertes

Obligatòries i optatives

Obligatòries i optatives
Sigles Nom complet Oberta 2017-2018 Idioma
A APRENENTATGE
AC ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
ACA ARQUITECTURES DE COMPUTADORS AVANĮADES
ADA ANĀLISI I DISSENY D'ALGORISMES
AIA APLICACIONS DE LA INTELˇLIGČNCIA ARTIFICIAL
AL ĀLGEBRA
ALCC ALGORÍSMIA, COMPLEXITAT I CALCULABILITAT
ALG ALGORÍSMIA
ASAI ASPECTES SOCIALS I AMBIENTALS DE LA INFORMĀTICA
ASO ADMINISTRACIĶ DE SISTEMES OPERATIUS
BD BASES DE DADES
C CRIPTOGRAFIA
CAL CĀLCUL
CARS CONFIGURACIĶ I AVALUACIĶ DEL RENDIMENT DE SISTEMES
CDI COMPRESSIĶ DE DADES I IMATGES
CL COMPILADORS
CNU COMPUTACIĶ NUMČRICA
COM COMPLEXITAT COMPUTACIONAL
DABD DISSENY I ADMINISTRACIĶ DE BASES DE DADES
DM DISSENY DE MICROPROCESSADORS
DSBW DISSENY DE SISTEMES BASATS EN LA WEB
E3 EMPRESA I ENTORN ECONŌMIC
EC1 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I
EC2 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II
EDSO ESTRUCTURA I DISSENY DE SISTEMES OPERATIUS
ER ENGINYERIA DE REQUISITS
ES1 ENGINYERIA DEL SOFTWARE I
ES2 ENGINYERIA DEL SOFTWARE II
EST ESTADÍSTICA
F FÍSICA
FFTI FONAMENTS FÍSICS DE LES TECNOLOGIES INFORMĀTIQUES
FMAR FÍSICA ORIENTADA A LA MODELITZACIĶ I L'ANIMACIĶ REALISTA
GEOC GEOMETRIA COMPUTACIONAL
GSI GESTIĶ DE SISTEMES D'INFORMACIĶ
HDC HABILITATS DIRECTIVES I DE COMUNICACIĶ
IA INTELˇLIGČNCIA ARTIFICIAL
IC INTRODUCCIĶ ALS COMPUTADORS
IL INTRODUCCIĶ A LA LŌGICA
LI LŌGICA A LA INFORMĀTICA
LP LLENGUATGES DE PROGRAMACIĶ
MATD MATEMĀTICA DISCRETA
MD MINERIA DE DADES
MEIO MODELS ESTOCĀSTICS DE LA INVESTIGACIĶ OPERATIVA
MIOPD MODELS D'INVESTIGACIĶ OPERATIVA PER A LA PRESA DE DECISIONS
MP MULTIPROCESSADORS
P1 PROGRAMACIĶ I
PCA PROGRAMACIĶ CONSCIENT DE L'ARQUITECTURA
PCD PROGRAMACIĶ CONCURRENT I DISTRIBUĪDA
PDGPE PRESA DE DECISIONS I GESTIĶ DE PROJECTES EMPRESARIALS
PEI PROJECTE D'EXPLOTACIĶ DE LA INFORMACIĶ
PESBD PROJECTE D'ENGINYERIA DEL SOFTWARE I BASES DE DADES
PFC-EI PROJECTE DE FI DE CARRERA
PFC-ETIG PROJECTE DE FI DE CARRERA
PFC-ETIS PROJECTE DE FI DE CARRERA
PGPSI PLANIFICACIĶ I GESTIĶ DE PROJECTES I SISTEMES INFORMĀTICS
PI PERIFČRICS I INTERFÍCIES
PIAM PROTOCOLS D'INTERNET I APLICACIONS MULTIMČDIA
PLN PROCESSAMENT DEL LLENGUATGE NATURAL
PRAP PRĀCTIQUES DE PROGRAMACIĶ
PRED PROGRAMACIĶ I ESTRUCTURES DE DADES
PROP PROJECTE DE PROGRAMACIĶ
PROSO PROJECTE DE SISTEMES OPERATIUS
PS PROGRAMACIĶ DE SISTEMES
PV PROCESSAMENT DE LA VEU
PXC PROJECTE DE XARXES DE COMPUTADORS
PXCSO PROJECTE DE XARXES DE COMPUTADORS I SISTEMES OPERATIUS
RI RECUPERACIĶ DE LA INFORMACIĶ
ROB ROBŌTICA
SDMI SISTEMES DIGITALS I MICROCONTROLADORS
SGBDO SISTEMES DE GESTIĶ DE BASES DE DADES I D'OBJECTES
SGI SISTEMES GRĀFICS INTERACTIUS
SIA SISTEMES INFORMĀTICS PER A L'AUTOMATITZACIĶ
SIM SIMULACIĶ
SIO SISTEMES D'INFORMACIĶ PER A LES ORGANITZACIONS
SO SISTEMES OPERATIUS
SODX SISTEMES OPERATIUS DISTRIBUĪTS I EN XARXA
SPD SERVEIS PÚBLICS DE DADES
SSI SEGURETAT EN SISTEMES INFORMĀTICS
TC TEORIA DE LA COMPUTACIĶ
TIC TEORIA DE LA INFORMACIĶ I LA CODIFICACIĶ
TPGE TČCNIQUES I PROCESSOS DE GESTIĶ EMPRESARIAL
USO UTILITZACIĶ DE SISTEMES OPERATIUS
VA VISUALITZACIĶ AVANĮADA
VC VISIĶ PER COMPUTADOR
VIG VISUALITZACIĶ I INTERACCIĶ GRĀFICA
VPE VIABILITAT DE PROJECTES EMPRESARIALS
XC XARXES DE COMPUTADORS
XCA XARXES DE COMPUTADORS I APLICACIONS

Assignatures sense docčncia

Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies prōpies per oferir una millor experičncia i servei. En continuar amb la navegaciķ entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versiķ clāssica Versiķ mōbil